Uw ervaring centraal

In KIMO werken alle beroepsgroepen in de mondzorg samen. Tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, MKA-chirurgen en orthodontisten. Uw ervaring als professional staat centraal.

Klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg zijn een voorwaarde voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg en een voortgaande professionalisering van de sector. Dergelijke richtlijnen zijn in onze visie echter geen doel op zich. Ze zijn ondersteunend voor zorgverleners en overtuigend voor patiënten en derde partijen als de overheid, belangenorganisaties, verzekeraars en de media. Met andere woorden: de samenleving als geheel.

State of the art

Goede klinische praktijkrichtlijnen zijn dus in veel opzichten een gezamenlijk belang van professionals en patiënten in de mondzorg. Ze maken alle betrokkenen duidelijk waar onze beroepsgroepen voor staan: een nog betere zorgverlening. Dankzij de richtlijnen wordt duidelijk welke kwaliteitsstandaard state of the art is voor een specifiek probleem. Dit levert niet alleen een betere zorg op, maar maakt het voor de overheid ook mogelijk het zorgbeleid af te stemmen op meetbare kwaliteit. Datzelfde geldt voor de verzekeraars bij hun inkoop van zorg.

Positie in de markt

Systematische ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen stimuleert mondzorgverleners bovendien om hun vakkennis bij te houden en daarmee een betere concurrentiepositie te verwerven in de markt. Ook bieden deze richtlijnen beslissingsondersteunende handvatten voor professionele samenwerking en leveren ze een bijdrage aan onderwijs en scholing. Als op deze manier lacunes in kennis zichtbaar worden, zijn deze richtinggevend voor nieuw wetenschappelijk onderzoek.