‘Een onafhankelijke organisatie voor richtlijnen is zinvol’

Richtlijnen in de mondzorg zijn niet op één centrale locatie te vinden. Dat is de ervaring van tandarts Louise Ting. Een onafhankelijke landelijke organisatie zou dat manco kunnen verhelpen. Maar het belangrijkste is dat je als professional zelf goed blijft nadenken over de juiste behandeling.

Tijdens haar opleiding tot tandarts kwamen diverse richtlijnen in de mondzorg aan bod, vertelt Louise Ting. Zij studeerde af aan het ACTA in april 2016 en verdeelt haar tijd inmiddels over een praktijk in Veenendaal en een praktijk in Leerdam.
‘In de eindtoetsen werden onder meer de huidige richtlijn Antistolling en de traumarichtlijn behandeld,’ aldus Louise. ‘Er was daarbij wel de nodige verwarring. Lang niet altijd was duidelijk wat nu precies een richtlijn is en wat niet. Ik herinner me een beslisboom over het bepalen van de uitgebreidheid van de behandeling aan de hand van de DPSI-score van het tandvlees. Het was mij niet duidelijk of dit onderdeel van een richtlijn is. Het bleek dus onderdeel van het paroprotocol te zijn.’
Een onafhankelijk instituut waar alle richtlijnen in de mondzorg overzichtelijk worden gepresenteerd, is volgens Louise dan ook een goede zaak. ‘Kimo zou die rol op zich kunnen nemen.’

Geen kookboek

Wat Louise Ting betreft is het van belang dat de richtlijnen geen dwingend karakter hebben. ‘Het moet geen kookboek worden. Het belangrijkste is dat je als professional zelf goed blijft nadenken over de juiste behandeling. Een goede richtlijn is voor de meeste gevallen van toepassing, maar in bijzondere omstandigheden moet je ervan kunnen afwijken. Tijdens mijn opleiding werd daar veel aandacht aan besteed. Gelukkig zijn de richtlijnen zo opgesteld dat je altijd zelf een afweging maakt.’
In Louise eigen werkpraktijk komen de richtlijnen onder meer van pas om andere mondzorgverleners van dienst te zijn. ‘Ik werd onlangs tijdens een spoeddienst gebeld door een orthodontist met een jonge patiënt van wie een tand was losgeraakt, maar die was blijven vastzitten in zijn beugel. De orthodontist wist niet hoeveel weken de tand gespalkt moest worden. Met de traumarichtlijn erbij kon ik een gericht advies geven. Dat zijn van die situaties die je niet elke dag tegenkomt. Het is goed om dan de juiste informatie, die je niet uit je hoofd weet, makkelijk te kunnen vinden.’