Totstandkoming

Het ontwikkelen van een klinische praktijkrichtlijn vereist een hoge mate van zorgvuldigheid, maar ook begrip voor de alledaagse beroepswerkelijkheid. Wij zoeken naar de juiste balans.

De totstandkoming van een klinische praktijkrichtlijn vindt plaats in zes stappen:

  1. De Richtlijn Advies Commissie (RAC) adviseert het bestuur en de raad van toezicht over de vraag welke richtlijnonderwerpen prioriteit hebben.
  2. Vervolgens stelt de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) de richtlijn op. Dit is het meest arbeidsintensieve onderdeel van het proces. Om een juiste balans te vinden tussen wetenschap en praktijk, maken zowel onderzoekers als mondzorgverleners deel uit van de ROC. Hun expertise wordt aangevuld met die van specifieke richtlijndeskundigen. Dit alles resulteert in een conceptrichtlijn.
  3. Na uitgebreide toetsing door gebruikers en andere stakeholders wordt de conceptrichtlijn voorgelegd aan de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR). Deze beoordeelt of aan alle kwaliteitseisen voor het maken van een klinische praktijkrichtlijn is voldaan. Bij deze autorisatie worden ook de haalbaarheid en toepasbaarheid van de richtlijn beoordeeld, evenals de consistentie in relatie met andere richtlijnen.
  4. Daarna stelt de raad van toezicht van KIMO de richtlijn vast.
  5. Tot slot wordt de richtlijn algemeen verbindend verklaard door de ledenraad van de KNMT en door de algemene vergadering van de FTWV.
  6. Hierna vinden de definitieve vaststelling en de publicatie op de website van KIMO plaats, waarna implementatie mogelijk is.