Totstandkoming

Het maken van een klinische praktijkrichtlijn vereist een hoge mate van zorgvuldigheid, maar ook begrip voor de alledaagse beroepswerkelijkheid. Wij zoeken naar de juiste balans.

De totstandkoming van een klinische praktijkrichtlijn vindt plaats in vijf fasen.

  1. Allereerst adviseert een zorgvuldig samengestelde Richtlijn Advies Commissie (RAC) over de vraag welke richtlijnen prioriteit hebben.
  2. Vervolgens stelt de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) de richtlijn op. Dit is het meest arbeidsintensieve onderdeel van het proces. Om een juiste balans te vinden tussen wetenschap en praktijk, maken zowel onderzoekers als mondzorgverleners deel uit van de ROC. Hun expertise wordt aangevuld met die van specifieke richtlijndeskundigen. Dit alles resulteert in een conceptrichtlijn.
  3. Na uitgebreide toetsing door gebruikers en andere stakeholders wordt de conceptrichtlijn voorgelegd aan de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR). Deze beoordeelt of aan alle kwaliteitseisen voor het maken van een klinische praktijkrichtlijn is voldaan. Bij deze autorisatie wordt ook de haalbaarheid van de richtlijn beoordeeld, evenals de consistentie in relatie met andere richtlijnen.
  4. Daarna stelt de Algemene Ledenvergadering van KIMO de richtlijn vast. Dit gebeurt nadat de toepasbaarheid en haalbaarheid zijn beoordeeld. De ALV kan de richtlijn niet afwijzen, maar kan het bestuur wel verzoeken om deze op specifieke onderdelen aan te passen.
  5. Hierna vinden de definitieve vaststelling en de publicatie op de website van KIMO plaats, waarna implementatie mogelijk is.