Waarom Testpraktijken?

Waarom zoekt het KIMO Testpraktijken?                                                          

Het KIMO ontwikkelt niet alleen richtlijnen maar wil ook weten of ze in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. Om daar achter te komen zijn indicatoren aan elke richtlijn toegevoegd, waarmee het richtlijnengebruik kan worden gemeten. Samen met de Testpraktijken wil het KIMO nagaan hoe deze indicatorgegevens eenvoudig digitaal aan de patiëntendossiers kunnen worden betrokken en hoe deze gegevens goed kunnen worden geduid.

Welke richtlijnen betreft het?

Gestart wordt in 2020 met de richtlijnen over Peri-implantaire infecties, Antitrombotica en de Derde molaar. In de ‘Werkgroep Meetinstrumenten’ worden voorbereidingen getroffen voor het uitvragen van de indicatorgegevens uit de richtlijnen. Daarvoor worden de indicatoren nog eens kritisch besproken met de richtlijnontwikkelaars en wordt nagegaan welke softwarematige ondersteuning kan worden geboden om de gegevens digitaal beschikbaar te maken voor de praktijk.

Wat vragen we aan de Testpraktijken?

De beoogde samenwerking met de Testpraktijken bestaat per richtlijn uit telkens dezelfde stappen:

  1. De praktijk krijgt instructies over het registeren van de gegevens. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens die al worden genoteerd.
  2. De praktijk wordt gevraagd deze gegevens prospectief (dus niet met terugwerkende kracht) te registeren voor een periode van ten minste 6 maanden.
  3. De praktijk krijgt de verzamelde informatie terug in een feedbackrapport.
  4. KIMO en de deelnemende praktijken bespreken onderling de resultaten en evalueren de wijze van gegevensverzameling.

Aan de Testpraktijken wordt verder gevraagd of zij bereid zijn meerdere richtlijnen te testen, zodat de door KIMO verstrekte informatie en instructie meermaals in één praktijk kan worden ingezet.

Tijdsinvestering

Geschat wordt dat het verzamelen van extra patiëntgegevens maximaal 1 minuut per patiënt in beslag neemt. Waarbij opgemerkt dient te worden dat het dan alleen gaat om patiënten die op dat moment als doelgroep horen bij de richtlijn die wordt getest. Tussendoor kunnen er korte momenten van contact zijn met de contactperspoon van de Werkgroep Meetinstrumenten. Daarna loopt in principe alles vanzelf. Na afloop is er een contactmoment voor de evaluatie.

Zichtbaarheid en kennisdeling

De deelnemende Testpraktijken willen we graag  als netwerk zo zichtbaar mogelijk laten zijn. Daarom worden regelmatig pers- en nieuwsberichten verspreid en wordt er een logo met een promotiepakket beschikbaar gesteld voor endorsement op o.a. de website van de Testpraktijk.

Zoals eerder aangegeven gaan we bij voldoende interesse ook kijken naar de mogelijkheid om een fysieke samenkomst te organiseren voor kennisdeling en ervaringen ui te wisselen. Hiermee proberen wij de Testpraktijken als lerend netwerk te faciliteren en op de kaart te zetten. Wij hopen dat de Testpraktijken het ambassadeurschap actief uitdragen zodat het netwerk verder groeit!