Richtlijn

Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen (2021)

Introductie

In deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Indicatie voor mondzorg aan huis voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen.
  2. Voorwaarden om aan huis gebonden kwetsbare ouderen thuis te kunnen behandelen.
  3. Fysieke veiligheid van de mondzorgverlener bij mondzorg aan huis.
  4. Infectiepreventiemaatregelen voor mondzorg aan huis.
  5. Voorwaarden voor röntgenologisch onderzoek bij mondzorg aan huis.
  6. Rol van de mondzorgverlener t.o.v. andere zorgverleners bij mondzorg aan huis.
  7. Wilsonbekwaamheid van aan huis gebonden kwetsbare ouderen.
  8. Continuïteit van mondzorg bij aan huis gebonden kwetsbare ouderen.