Richtlijn

Indicatiestelling Antibioticumgebruik in de mondzorg

Derde molaar

Uitgangsvraag 3 - Derde molaar

-

Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij operatieve verwijdering van derde molaren?

Aanbevelingen

+

Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende uitgangsvraag van de KIMO-richtlijn derde molaar.

Onderbouwing

+

Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende uitgangsvraag van de KIMO-richtlijn derde molaar.

Van bewijs naar aanbeveling

+

Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende uitgangsvraag van de KIMO-richtlijn derde molaar.