Programma 2022-2026

 Overzicht van de KIMO-richtlijnenprogramma 2022-2026

Gereed in concept:

 1. Antibioticumgebruik in de algemene praktijk.

Gestart:

 1. Diagnostiek en preventie van gebitsslijtage.
 2. Behandeling van patiënten met kanker.
 3. Indicatiestelling intra-orale en panoramische röntgenopnamen.
 4. Hoe te handelen bij tandletsel/ dentaal trauma.
 5. Uitvoering periodiek mondonderzoek.

Vooronderzoek:

 1. Hoe te handelen bij onbegrepen pijn.

In onderzoek voor herziening:

 1. Peri Implantaire Infecties (2018).
 2. Overkappingssprothese op implantaten edentate bovenkaak (2018).
 3. Overkappingssprothese op implantaten edentate bovenkaak (2018).
 4. Mondzorg voor jeugdigen diagnostiek (2019)
 5. Wortelcariës (2019)
 6. Antitrombotica (2019)

Gepland:

 1. Behandeling van kaasmolaren.
 2. Opstellen en uitvoeren levensloopbestendig mondzorgplan.
 3. Behandeling van directe versus indirecte restauraties.
 4. Temporomandibulaire disfunctie (TMD).

Stand per mei 2024