Richtlijnprogramma

 Overzicht van de KIMO-richtlijnenprogramma

In ontwikkeling:

 1. Antibioticagebruik in de algemene praktijk (verwacht juli 2023)
 2. Gebitslijtage.
 3. Behandeling van patiënten met kanker.
 4. Indicatiestelling röntgenopnamen.

Gepland:

 1. Behandeling van kaasmolaren.
 2. Hoe te handelen bij onbegrepen pijn?
 3. Uitvoering periodiek mondonderzoek.
 4. Opstellen en uitvoeren levensloopbestendig mondzorgplan.
 5. Hoe te handelen bij tandletsel/ dentaal trauma.
 6. Behandeling van directe versus indirecte restauraties.
 7. Indicatiestelling temporomandibulaire dysfunctie.

Stand per mei 2023