Richtlijnprogramma

 Overzicht van de KIMO-richtlijnenprogramma 2022-2026

Gereed voor publicatie:

 1. Antibioticumgebruik in de algemene praktijk.

Gestart:

 1. Gebitslijtage.
 2. Behandeling van patiënten met kanker.
 3. Indicatiestelling intra-orale en panoramische röntgenopnamen.

Vooronderzoek:

 1. Hoe te handelen bij tandletsel/ dentaal trauma.
 2. Hoe te handelen bij onbegrepen pijn.

In onderzoek voor herziening:

 1. Peri Implantaire Infecties (2018).
 2. Overkappingssprothese op implantaten edentate bovenkaak (2018).
 3. Overkappingssprothese op implantaten edentate bovenkaak (2018).

Gepland:

 1. Behandeling van kaasmolaren.
 2. Uitvoering periodiek mondonderzoek (PMO).
 3. Opstellen en uitvoeren levensloopbestendig mondzorgplan.
 4. Behandeling van directe versus indirecte restauraties.
 5. Temporomandibulaire disfunctie (TMD).

Stand per november 2023