Programma 2017 – 2020

De speerpunten voor de komende jaren zijn vastgelegd in een meerjarenprogramma. De keuze van de te ontwikkelen richtlijnen vond plaats in nauw overleg met alle stakeholders.

Beschikbaar:

 1. Peri-implantaire infecties. (2018)
 2. Implantaat gedragen prothese, module bovenkaak. (2018)
 3. Implantaat gedragen prothese, module onderkaak. (2018)
 4. Mondzorg voor jeugdigen, module diagnostiek (tweede helft 2019)

In afronding:

 1. Antitrombotica in de mondzorg. (eind 2019)
 2. Mondzorg voor kwetsbare ouderen. Wortelcariës. (eind 2019)
 3. Klachtenvrije derde molaar. (begin 2020)

In ontwikkeling:

 1. Mondzorg voor jeugdigen, module preventie. (eind 2020)
 2. Mondzorg voor jeugdigen, module behandeling. (eind 2020)
 3. Mondzorg voor kwetsbare ouderen. Aan huis gebonden ouderen. (eind 2020)
 4. Mondzorg voor kwetsbare ouderen. Polyfarmacie. (eind 2020)
 5. Antibioticumgebruik in de Algemene Praktijk. (2021)

Stand per 05 november 2019

Peilstations

Voor deze klinische praktijkrichtlijnen is gekozen na consultatie van mondzorgprofessionals, onder meer via onderzoek door peilstations van de KNMT. Op deze manier achterhalen we welke onderwerpen als het meest relevant worden beschouwd in het veld, en welke specifieke knelpunten voor richtlijnontwikkeling in aanmerking komen.

Samenwerking

Bij het opstellen van de richtlijnen werken we samen met het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KIMS) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Vanwege het belang van het patiëntenperspectief werken we eveneens samen met de Patiëntenfederatie Nederland.