Programma 2017 – 2020

De speerpunten voor de komende jaren zijn vastgelegd in een meerjarenprogramma. De keuze van de te ontwikkelen richtlijnen vond plaats in nauw overleg met alle stakeholders.

Voor de periode tot en met 2020 is na zorgvuldig onderzoek en overleg besloten de volgende richtlijnen te ontwikkelen:

Beschikbaar:
1. Peri-implantaire infecties.
2. Implantaat gedragen prothese, module bovenkaak.
3. Implantaat gedragen prothese, module onderkaak.

In afronding (beschikbaar begin tweede helft 2019):
4. Mondzorg voor jeugdigen, module diagnostiek.
5. Antitrombotica in de mondzorg.
6. Mondzorg voor kwetsbare ouderen. Wortelcariës.
7. Klachtenvrije derde molaar.

In ontwikkeling (beschikbaar begin tweede helft 2020):
8. Mondzorg voor jeugdigen, module preventie.
9. Mondzorg voor jeugdigen, module behandeling.
10. Polyfarmacie kwetsbare ouderen.

Gepland (start najaar 2019 en beschikbaar eind 2020)
11. Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen.
12. Nog nader te bepalen onderwerp.

Stand per 21 mei 2019

Peilstations

Voor deze klinische praktijkrichtlijnen is gekozen na consultatie van mondzorgprofessionals, onder meer via onderzoek door peilstations van de KNMT. Op deze manier achterhalen we welke onderwerpen als het meest relevant worden beschouwd in het veld, en welke specifieke knelpunten voor richtlijnontwikkeling in aanmerking komen.

Samenwerking

Bij het opstellen van de richtlijnen werken we samen met het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KIMS) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Vanwege het belang van het patiëntenperspectief werken we eveneens samen met de Patiëntenfederatie Nederland.