Programma 2017 – 2020

De speerpunten voor de komende jaren zijn vastgelegd in een meerjarenprogramma. De keuze van de te ontwikkelen richtlijnen vond plaats in nauw overleg met alle stakeholders.

Voor de periode tot en met 2020 is na zorgvuldig onderzoek en overleg besloten de volgende richtlijnen te ontwikkelen:

 1. Peri-implantaire infecties (beschikbaar)
 2. Implantaat gedragen prothese, module bovenkaak (beschikbaar)
 3. Implantaat gedragen prothese, module onderkaak (beschikbaar)
 4. Antistolling in de mondzorg (in ontwikkeling – oplevering Q1 2019)
 5. Mondzorg voor jeugdigen, module diagnostiek (in ontwikkeling – oplevering Q2 2019)
 6. Mondzorg voor kwetsbare ouderen, wortelcariës (in ontwikkeling – oplevering Q1 2019)
 7. Klachtenvrije derde molaar (in ontwikkeling – oplevering Q2 2019)
 8. Mondzorg voor jeugdigen, module preventie (start Q4 2018 – oplevering Q2 2020)
 9. Mondzorg voor jeugdigen, module behandeling (start Q4 2018 – oplevering Q2 2020)
 10. Polyfarmacie ouderen (start Q1 2019 – oplevering Q2 2020)
 11. Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen (start Q2 2019 – oplevering Q3 2020)
 12. Nader te bepalen onderwerp (start Q3 2019 – oplevering Q4 2020)

Stand per 1 november 2018

Peilstations

Voor deze klinische praktijkrichtlijnen is gekozen na consultatie van mondzorgprofessionals, onder meer via onderzoek door peilstations van de KNMT. Op deze manier achterhalen we welke onderwerpen als het meest relevant worden beschouwd in het veld, en welke specifieke knelpunten voor richtlijnontwikkeling in aanmerking komen.

Samenwerking

Bij het opstellen van de richtlijnen werken we samen met het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KIMS) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Vanwege het belang van het patiëntenperspectief werken we eveneens samen met de Patiëntenfederatie Nederland.