Richtlijnprogramma

De keuze van de te ontwikkelen richtlijnen vindt altijd plaats in nauw overleg met alle stakeholders.

Beschikbaar:

 1. Peri-implantaire Infecties. (2018)
 2. Implantaat gedragen prothese, module bovenkaak. (2018)
 3. Implantaat gedragen prothese, module onderkaak. (2018)
 4. Mondzorg voor jeugdigen, module diagnostiek. (2019)
 5. Antitrombotica in de mondzorg. (2019)
 6. Mondzorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen. Wortelcariës. (2019)
 7. Klachtenvrije Derde Molaar. (2020)
 8. Mondzorg voor jeugdigen, module preventie. (2020)
 9. Mondzorg voor jeugdigen, module behandeling. (2020)
 10. Mondzorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen. Aan huis gebonden ouderen. (2021)
 11. Mondzorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen. Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie. (2021)

In ontwikkeling:

 1. Antibioticumgebruik in de algemene praktijk. (2022)

Stand per juni 2022