Richtlijnprogramma

 Overzicht van de KIMO-richtlijnen

Beschikbaar:

 1. Peri-implantaire Infecties. (2018)
 2. Implantaat gedragen prothese, module bovenkaak. (2018)
 3. Implantaat gedragen prothese, module onderkaak. (2018)
 4. Mondzorg voor jeugdigen, module diagnostiek. (2019)
 5. Antitrombotica in de mondzorg. (2019)
 6. Mondzorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen. Wortelcariës. (2019)
 7. Klachtenvrije Derde Molaar. (2020)
 8. Mondzorg voor jeugdigen, module preventie. (2020)
 9. Mondzorg voor jeugdigen, module behandeling. (2020)
 10. Mondzorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen. Aan huis gebonden ouderen. (2021)
 11. Mondzorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen. Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie. (2021)

In ontwikkeling:

 1. Antibioticumgebruik in de algemene praktijk. (2023)

Stand per jan 2023