EBRO-commissies

KIMO verenigt experts uit de wetenschap en de praktijk in haar EBRO-commissies. De commissieleden zijn de ambassadeurs voor het werken met klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorgpraktijk.

De volgende commissieleden zijn grotendeels vanuit een voordracht van een beroepsvereniging of wetenschappelijke vereniging in de mondzorg benoemd.

Stand per mei 2019

Richtlijn Autorisatie Raad (RAR)

De Richtlijn Autorisatie Raad beoordeelt of aan alle kwaliteitseisen voor het maken van een klinische praktijkrichtlijn is voldaan. Bij deze autorisatie wordt ook de haalbaarheid van de richtlijn beoordeeld.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Mondzorg voor Jeugdigen- Diagnostiek

De richtlijnontwikkelcommissie (ROC) die voor de mondzorg voor jeugdigen is opgestart is in het voorjaar van 2018 begonnen met de module ‘diagnostiek en aanvullend onderzoek’.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Antitrombose

In 2017 is KIMO gestart met het ontwikkelen van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Antitrombose in de mondzorg. Deze KPR  zal als module deel gaan uitmaken van de landelijke richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Kwetsbare Ouderen Wortelcariës

De richtlijnontwikkelcommissie (ROC) Kwetsbare Ouderen, Wortelcariës buigt zich sinds mei 2018 over het onderwerp wortelcariës.

Lees meer