EBRO-commissies

KIMO verenigt experts uit de wetenschap en de praktijk in haar EBRO-commissies. De commissieleden zijn de ambassadeurs voor het werken met klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorgpraktijk.

De volgende commissieleden zijn grotendeels vanuit een voordracht van een beroepsvereniging of wetenschappelijke vereniging in de mondzorg benoemd.

Richtlijn Advies Commissie (RAC)

De Richtlijn Advies Commissie staat aan de basis van de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen. Haar taak is het adviseren over de vraag welke richtlijnen prioriteit hebben.

 • Dr. Dick Barendregt, voorzitter
 • Willy de Keijzer, secretaris
 • Dr. Irene Aartman, lid
 • Dr. Bas van Eggermont, lid
 • Drs. Ellemieke Hin, lid
 • Dr. Arie Hoeksema, lid
 • Joyce van der Horst, lid
 • Leontien Kruiskamp, lid
 • Drs. Peter Lansen, lid
 • Dr. Barbara Oosterkamp, lid
 • Drs. Michael Parunovac, lid
 • Rob van Straten, lid
 • Dr. Laurens Tinsel, lid
 • Drs. Roy Vermeulen, lid
Lees meer

Richtlijn Autorisatie Raad (RAR)

De Richtlijn Autorisatie Raad beoordeelt of aan alle kwaliteitseisen voor het maken van een klinische praktijkrichtlijn is voldaan. Bij deze autorisatie wordt ook de haalbaarheid van de richtlijn beoordeeld.

 • Dr. Wil van der Sanden, voorzitter
 • Amy Righolt, secretaris
 • Em. Prof. dr. Cees de Baat, lid
 • Prof. dr. Marco Cune, lid
 • Dr. Pieter van der Geld, lid
 • Prof. dr. John Jansen, lid
 • Dr. Katarina Jerkovic, lid
 • Em. Prof. dr. Rien van Waas, lid
Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Mondzorg voor Jeugdigen (module diagnostiek)

Op initiatief van het KIMO is in 2017 gestart met het actualiseren van de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen, versie 2012.  Deze volgende versie wordt opgebouwd uit 3 klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s): diagnostiek, preventie en therapie.

De richtlijnontwikkelcommissie (ROC) die voor de mondzorg voor jeugdigen is opgestart is begonnen met de module ‘diagnostiek en aanvullend onderzoek’. In 2019 zullen de modules ‘preventie’ en ‘behandeling’ aandacht krijgen.

 • Prof. dr. Cor van Loveren, voorzitter
 • Willy de Keijzer, secretaris
 • Drs. Johan Diederik, lid
 • Marigeth Eimers, lild
 • Dr. Marlies Elfrink, lid
 • Drs. Els Hembrecht, lid
 • Drs. Onno Hofman, lid
 • Drs. Mette Kuijpers, lid
 • Drs. Dunja Rost, lid
 • Drs. Annelies Schmeitink
 • Dr. Gert Stel, lid
 • Dr. Annemarie Venemans, methodoloog
Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Antistolling

In 2017 is KIMO gestart met het ontwikkelen van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Antistolling in de mondzorg. Deze KPR  zal als module deel gaan uitmaken van de landelijke richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

De richtlijnontwikkelcommissie (ROC) Antistolling is inmiddels een aantal maal bijeengekomen; de concepttekst van de richtlijn is zo goed als gereed. De klankbordgroep wordt momenteel geraadpleegd om feedback of advies te geven.

 • Prof. dr. Fred Rozema, voorzitter
 • Drs. Mariska Tuut, methodoloog/secretaris
 • Dr. Denise van Diermen, lid
 • Dr. Pieter van der Geld, lid
 • Julie Graswinckel, lid
 • Dr. Wim Kluter, lid
 • Anne Kors-Walraven, lid
 • Dr. Marieke Kruip, lid
 • Dr. Bauke van Minnen, lid
 • Drs. Margriet Piersma, lid
Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Kwetsbare Ouderen, wortelcariës

In november 2017 spraken zo’n dertig professionals in de mondzorg zich tijdens een Invitational Conference (IVC) uit over de meest van belang zijnde richtlijnonderwerpen voor kwetsbare ouderen. De volgende drie onderwerpen krijgen prioriteit:

 • Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen;
 • Polyfarmacie kwetsbare ouderen;
 • Cervicale cariës kwetsbare ouderen, behandeling en preventie.

De eerste richtlijnontwikkelcommissie (ROC) Kwetsbare Ouderen buigt zich sinds mei 2018 over het onderwerp wortelcariës. De eerste literatuur zoektocht is uitgevoerd en de concept richtlijntekst is nagenoeg gereed. De klankbordgroep is nu gevraagd om feedback te geven op dit concept.

 • Em. Prof. dr. Cees de Baat, voorzitter
 • Drs. Mariska Tuut, methodoloog/secretaris
 • Jan Benedictus, lid
 • Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans, lid
 • Kirsten Jorritsma, lid
 • Dr. Vanessa Hollaar,lid
 • Dr. Claar Wierink, lid
 • Drs. Michael Parunovac, lid
Lees meer