Patiënten informatie

Bij het ontwikkelen van patiënteninformatie heeft de informatiebehoefte van de patiënt centraal gestaan.

Het KIMO gaat ervan uit dat de informatie over deze klinische praktijkrichtlijnen (KPR) gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk is. Ook is doorverwezen naar betrouwbare bronnen, waar de patiënt meer informatie kan lezen.

Heeft u als patiënt een vraag of opmerking over deze inhoud, aarzelt u niet en benader ons via info@hetkimo.nl.

Richtlijnen