Partners

Op het gebied van richtlijnontwikkeling werkt KIMO nauw samen met verschillende verenigingen, opleidingsinstituten en andere organisaties.

Beroepsverenigingen

De beroepsverenigingen vertegenwoordigen de mondzorgverleners in de gehele sector. KIMO werkt intensief samen met de beroepsverenigingen zodat de richtlijnen goed aansluiten op de praktijk. Ook kan de verzamelde kennis op een heldere en eenduidige manier zijn weg vinden naar de zorgverleners.

Lees meer

Wetenschappelijke verenigingen

De wetenschappelijke verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het opbouwen en verspreiden van kennis en kwaliteitseisen. Hun expertise is van grote waarde bij het opstellen van richtlijnen volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. Bovendien spelen ze een rol bij het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De meeste wetenschappelijke verenigingen hebben zich verenigd in de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) – www.ftwv.nl

Lees meer

Opleidingsinstituten

In de diverse opleidingen tot mondzorgverlener wordt de nodige aandacht besteed aan richtlijnen. Om dit proces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, is samenwerking met de opleidingsinstituten belangrijk.

Lees meer

Andere organisaties

Het KIMO werkt samen met partners buiten het mondzorgveld. Denk aan de Patiëntenfederatie Nederland en het College Adviserend Tandartsen (CAT) van Zorgverzekeraars Nederland. Maar ook met kennisinstituten van zorgverleners zoals huisartsen en medisch specialisten. Hun kennis en ervaring zijn een belangrijke bron van informatie en inspiratie. Daarnaast is er contact met het ministerie van VWS en en met toezichthoudende organisaties als het Zorginstituut en de IGJ.

Lees meer