Onmisbaar

Klinische praktijkrichtlijnen zijn onmisbaar voor een optimale en professionele zorg. In elke sector, maar zeker ook in de mondzorg. En niet alleen omdat de samenleving erom vraagt.

Een belangrijk doel van klinische praktijkrichtlijnen is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Maar ook het aanzien van de betreffende beroepsgroep blijkt erdoor toe te nemen. Behandeling op basis van de meest actuele wetenschappelijke en klinische inzichten wekt vertrouwen, zowel bij patiënten als bij relevante derde partijen, zoals de overheid en de zorgverzekeraars.

Inhaalslag

In de mondzorg valt wat klinische praktijkrichtlijnen betreft een inhaalslag te maken. Systematische ontwikkeling ervan ondersteunt mondzorgverleners om op een efficiënte manier op de hoogte te blijven van nieuwe kennis. Dit is een stimulans voor de eigen professionele ontwikkeling en voor de concurrentiepositie in een snel veranderende markt.
Daarnaast bieden klinische praktijkrichtlijnen beslissingsondersteunende handvatten voor professionele samenwerking van mondzorgverleners. Landelijk ontwikkelde richtlijnen leveren bovendien een bijdrage aan onderwijs, scholing, visitatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek.