Testpraktijken gezocht voor introductie richtlijnen implantaten

Het KIMO is op zoek naar kleine praktijken en praktijken die verwijzen voor het plaatsen van een implantaat.

Het aantal implantologische behandelingen in de algemene praktijk neemt toe en daardoor het aantal patiënten dat vervolgd wordt.
Om de mondzorgprofessional in de praktijk te ondersteunen brengt het KIMO de volgende drie klinische praktijkrichtlijnen uit:

 1. Peri-implantaire infecties.
 2. Implantaat gedragen prothese in de bovenkaak.
 3. Implantaat gedragen prothese onderkaak.

In deze drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR) wordt een respectievelijk overzicht gegeven van de diagnostiek, de behandeling en de nazorg in de KPR Peri-implantaire infecties en de indicatiestelling van implantaten op prothese in de boven-en onderkaak. Specifieke aandacht wordt besteed aan de preventie van peri-implantaire infecties.

Klinische praktijkrichtlijn

Een klinische praktijkrichtlijn (KPR)is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers, zo luidt de definitie van het Toetsingskader. Een richtlijn is geen wet of voorschrift. Van een richtlijn kan in individuele gevallen beredeneerd worden afgeweken om optimale zorg te leveren. Een wet of voorschrift daarentegen is een bindende regel die altijd gevolgd dient te worden.

Toepassen van richtlijnen gaat niet vanzelf

Het toepassen van een richtlijn in de dagelijkse klinische praktijk betekent vaak verandering van gedrag en routines. Veranderen is lastig. Dit vraagt een systematische aanpak op basis van analyse van mogelijkheden en belemmeringen en daarop toegespitste oplossingen. Deze kunnen worden vastgelegd in een implementatieplan.

10 testpraktijken

Samen met 10 testpraktijken wil het KIMO met de richtlijnontwikkelaars en de beroepsverenigingen (KNMT, ANT en FTWV) een implementatieplan opstellen, toepassen en evalueren voor deze drie klinische praktijkrichtlijnen. Het project is in september gestart met 6 praktijken. We zijn nog op zoek naar 4 praktijken, die verwijzen voor het plaatsen van een implantaat.

Wie zoeken we?

 • Algemene mondzorgpraktijken met enthousiaste zorgverleners die kritisch hun eigen handelen willen toetsen:
  • Praktijken met veel of weinig patiënten met implantaten.
  • Een aantal mondzorgpraktijken die zelf geen implantaat gedragen prothesen plaatsen.
  • Praktijken uit minder verstedelijkt gebieden.

Wat wordt van u gevraagd?

 • Deelname aan 3 bijeenkomsten van 1,5 uur:
  • lokale afsprakenbijeenkomst met de betrokken lokale disciplines;
  • lokale tussentijdse evaluatie;
  • centrale slotbijeenkomst;
 • Uitvoering van het gezamenlijk ontwikkelde implementatieplan.
 • Verzamelen van enkele patiëntgegevens voor de evaluatie.

Wat levert deelname op?

 • Actuele kennis over de implantologische behandeling in de algemene praktijk.
 • Plan van aanpak voor het werken volgens de drie klinische praktijkrichtlijnen.
 • Systematisch inzicht in het eigen handelen bij patiënten met een implantaat.
 • Input voor de landelijke implementatie van deze drie klinische praktijkrichtlijnen.
 • KRT punten voor het bijwonen van de bijeenkomsten.

Duur van het project?

 • Het project is gestart in september 2018.
 • De slotbijeenkomst staat gepland voor juni 2019.

Aanmelden als testpraktijk

U kunt uw praktijk aanmelden voor 21 december 2018 bij Nynke Bos (IQ healthcare, Radboudumc) door een mail te sturen naar Nynke.Bos@radboudumc.nl of te bellen met (024) 3667311