RAR-voorzitter Wil van der Sanden: ‘Richtlijnen zijn een voorwaarde voor een goede beroepsuitoefening’

‘We willen ons werk goed doen. Richtlijnen maken dat mogelijk’. Dat zegt algemeen practicus en opleidingsdirecteur Wil van der Sanden, voorzitter van de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO.

Hij gaat alweer een tijdje mee in de wereld van de richtlijnen voor de mondzorg. Zolang al dat hij de volledige titel van zijn proefschrift uit 2003 niet meteen meer uit het hoofd kan opzeggen. Maar de strekking ervan weet Wil van der Sanden nog maar al te goed: het is beter om als sector zelf richtlijnen te ontwikkelen, dan dat anderen dat voor je doen. Proactief handelen is dus vereist, zelf aan de slag gaan. Laat je dat na, dan worden de richtlijnen van buitenaf opgelegd.

Een andere conclusie van zijn promotieonderzoek: om dit alles te bewerkstelligen, is een onafhankelijk instituut noodzakelijk. En nu, 17 jaar na zijn promotie, is dat instituut er al een tijdje: KIMO, het Kennisinstituut Mondzorg, en het werkt een meerjarenprogramma af voor een flink aantal praktijkrichtlijnen voor de mondzorg. Inmiddels zijn er al zeven gepubliceerd en er volgen er het komende jaar naar verwachting nog vijf.

RAR

In het proces van het opstellen van richtlijnen is de zogeheten Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) een belangrijke factor. En daarvan is dr. Wil van der Sanden, algemeen practicus en opleidingsdirecteur aan het Radboudumc in Nijmegen, de voorzitter.

De RAR is in de ontwikkeling van richtlijnen een van de laatste schakels, legt hij uit. ‘Er gaat een langdurig en zorgvuldig proces aan vooraf, waarin veel wordt overlegd met alle partijen en waarin we een goed evenwicht zoeken tussen wetenschappelijke verantwoording en de mogelijkheid om de richtlijn toe te passen in de praktijk. Als daaruit een conceptrichtlijn is voortgekomen, beoordelen wij deze op procedure en eenduidigheid van de inhoudelijke adviezen. Ook stellen we vragen en verzoeken indien nodig om aanpassingen. En als we dat alles achter de rug hebben, wordt de richtlijn voor akkoord voorgelegd aan de leden van het KIMO. Dat zijn de KNMT, de ANT en de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV). Als de leden hebben ingestemd, is de richtlijn af en gereed voor publicatie.’

De volledige tekst van dit interview in SDU Magazine is hier te lezen.