Prima inbreng bij IVC mondzorg voor de jeugd

‘Een interessante middag in een ontspannen sfeer: een ieder kon z’n ei kwijt’, zo kijkt Bram van de Wetering, tandarts jeugdtandverzorging, terug op de op 16 november jl. gehouden IVC Mondzorg voor Jeugdigen.

De door het KIMO georganiseerde Invitational Conference (IVC) Mondzorg voor Jeugdigen had als doel om knelpunten te inventariseren die de 30 geïnteresseerde deelnemers ervaren of waarnemen bij preventie en behandeling van de mondzorg voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. Mariska Tuut, richtlijnmethodoloog, leidde de IVC, waarvan de deelnemers zijn voorgedragen door zowel beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen als opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde. Ook namen adviserend tandartsen vanuit zorgverzekeraars deel, evenals de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. De lijst met deelnemende organisaties en verenigingen is hier te vinden.

Knelpunten

Mariëtte Schorfhaar, hogeschooldocent mondzorgkunde, noemt het ‘een vruchtbare bijeenkomst, waarin duidelijk werd dat bij veel medewerkers in het tandheelkunde dezelfde knelpunten spelen die de mondzorg bij jeugdigen betreffen. De opzet van het overleg was goed, iedereen kreeg de kans om zijn of haar punten aan te geven en er werd goed gestuurd en bewaakt op de juiste koers van het gesprek.’

‘Een betrokken groep’, zo heeft Laurens Tinsel, adviserend tandarts bij Zorgverzekeraars Nederland, de deelnemers aan de IVC ervaren. ‘Goed hoe alle knelpunten zijn geclusterd van een grote brei naar een aantal hoofdthema’s. Kortom een goed proces, waaruit zeker de inhoudelijke vragen voor de richtlijn te halen zijn. Ook kwamen er punten aan de orde die niet met een richtlijn zijn te adresseren, zoals het basispakket voor de jeugd’.

Uitgangsvragen

De vervolgstappen worden bij het KIMO nu gezet. Een werkgroep die de IVC heeft voorbereid, werkt de samengevoegde knelpunten qua thema’s uit en legt deze voor aan de Richtlijn Advies Commissie (RAC). In de komende tijd stelt de RAC vanuit de geprioriteerde knelpunten een advies op, als werkopdracht met uitgangsvragen voor de nog samen te stellen Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC). In het eerste kwartaal van 2019 zal deze ROC worden ingesteld.

De knelpunten die niet in een klinische praktijkrichtlijn uit te werken zijn, zullen worden voorgelegd aan deelnemende verenigingen en organen zoals het Zorginstituut en Zorgverzekeraars Nederland.