Het KIMO peilt onderwerp 12de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR)

Voor de laatste richtlijn van het meerjarenprogramma van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) 2017-2020 was tot op heden nog geen onderwerp bepaald. Daar gaat nu verandering in komen.

Het meerjarenprogramma van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) 2017-2020 bestaat uit de ontwikkeling c.q. instroom van twaalf klinische praktijkrichtlijnen.  De leden van het KIMO (ANT, FTWV en KNMT) hebben verzocht om voor de bepaling van dit 12de onderwerp een peiling te houden bij de beroepsgroepen van mondzorgverleners.

Aanpak

Ter voorbereiding hiervan heeft de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het KIMO op basis van eerdere peilingen een voorselectie van 10 onderwerpen bepaald, waarover mondzorgverleners meer kennis dan wel praktische adviezen zouden willen hebben.

Uitvoering

Het KIMO heeft de KNMT gevraagd deze peiling uit te voeren bij een steekproef van in totaal 1.500 mondzorgverleners. Deze steekproef is gerandomiseerd samengesteld uit door de ANT (400), KNMT (700), NVM-mondhygiënisten (300) en ONT (100) aangeleverde gegevens. Iedere respondent krijgt de mogelijkheid één onderwerp te kiezen uit de lijst van 10 onderwerpen.

Procedure

De peiling start 20 juni en loopt tot en met de eerste week van juli 2019. De uitkomst van de peiling wordt in de maand juli gedeeld via de reguliere mondzorgmedia. De reacties worden in alle gevallen vertrouwelijk behandeld door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen. Het KIMO krijgt uitsluitend de beschikking over geanonimiseerde uitkomsten, waarin individuele tandartsen op geen enkele wijze herkenbaar zijn.

Voor inhoudelijke vragen over de peiling kunt u contact opnemen met Maarten Jansen (maarten.jansen@hetkimo.nl)
Meer info over de onderzoeksprocedure www.staatvandemondzorg.nl of via het CAP: KNMTonderzoek@kbanijmegen.nl.