Drie richtlijnen naar het ZIN: ‘Een mijlpaal’

Tijdens de ALV van 4 april hebben de leden van KIMO drie praktijkrichtlijnen vastgesteld. ‘Na enkele kleine aanpassingen kunnen ze worden aangeboden aan het Zorginstituut (ZIN). Dat is een mijlpaal,’ zegt Joris Muris, voorzitt...
Lees verder

Een chemicus bij KIMO: ‘Ik zoek evenwicht’

Jan van den Berg is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van KIMO. Zijn eigenlijke vak is de industriële procestechnologie. Hoe wil hij die kennis inzetten in de mondzorg? ‘De mondzorg is een bijzondere wereld, met al...
Lees verder

‘Ik kijk zeer tevreden terug’

Ludo Hellebrekers vertrekt in april 2018 als voorzitter van het bestuur van KIMO. Hij heeft deze functie anderhalf jaar vervuld. In die periode is er veel bereikt. Binnenkort worden drie klinische praktijkrichtlijnen ter beoordel...
Lees verder

ROC Mondzorg voor Jeugdigen volledig

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Mondzorg voor Jeugdigen is qua samenstelling nu volledig. Vanuit de betrokken beroeps- en wetenschappelijke verenigingen zijn professionals vanuit de mondzorg gemandateerd om als lid zitting...
Lees verder

EBRO-training: ‘beter beslagen ten ijs’

Op 2 februari 2018 vond bij KIMO voor de eerste maal in eigen beheer een EBRO-cursus plaats. Deze cursus geeft meer inzicht in de methode van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO). De cursus stond onder leiding van KIMO-di...
Lees verder

Brede commentaarronde KPR PII afgerond

De concept praktijkrichtlijn 'Peri-implantaire infecties' is onderworpen aan een brede commentaarronde door het mondzorgveld. In juni 2016 is de Klinische Praktijk Richtlijn (KPR) ’Diagnostiek, preventie en behandeling van Peri...
Lees verder

ROC-Antistolling is gestart

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Antistolling is op 22 januari jl. voor de eerste maal in vergadering bijeengeweest. Vanuit de betrokken beroeps- en wetenschappelijke verenigingen zijn professionals vanuit de mondzorg geman...
Lees verder

Warme reacties bij IVC

'Een prettige bijeenkomst, met een goede discussie over de knelpunten.' Dat zegt algemeen practicus en tandarts-geriatrie Arie Hoeksema over de Invitational Conference voor de nieuwe klinische praktijkrichtlijn Kwetsbare Ouderen. ...
Lees verder

‘Niets hoeft, alles mag’

Voer richtlijnen stap voor stap in. Dat adviseren Daniëlle Boonzaaijer en Jozé Braspenning in een interview met SDU Magazine. Een jaar geleden werd het KIMO opgericht. Danielle Boonzaaijer en Jozé Braspenning zijn hierbij nau...
Lees verder