Cees de Baat: ‘Oudere patiënten verdwijnen uit beeld’

‘We wilden beginnen met een praktische richtlijn voor de behandeling van ouderen waar tandartsen direct mee aan de slag kunnen. Wortelcariës komt veel voor, dus daarop viel de keuze.’ Dat zegt Cees de Baat, emeritus hooglera...
Lees verder

KIMO-directeur Dirk Mettes vertrekt na de zomer

Na twee jaar pionierswerk voor de richtlijnontwikkeling in de mondzorg, neemt tandarts en onderzoeker Dirk Mettes in september afscheid als directeur van KIMO. ‘De eerste richtlijnen zijn afgerond en het enthousiasme groeit,’ ...
Lees verder

‘Je werk kan alleen maar beter worden van een richtlijn’

Drie klinische praktijkrichtlijnen zijn onlangs aangeboden bij het Zorginstituut Nederland, de overheidsorganisatie die alle medische richtlijnen beheert. ‘Dat betekent veel,’ zegt Ludo Hellebrekers, voormalig voorzitter van ...
Lees verder

Bestuurslid Jacques van der Zaag: ‘KIMO moet onafhankelijk zijn’

‘Het belang van een onafhankelijk richtlijneninstituut staat voor mij als een paal boven water. De kwaliteit van de zorg wordt er beter van.’ Dat zegt Jacques van der Zaag, algemeen practicus in Rotterdam en plaatsvervangend c...
Lees verder

Eerste stappen naar richtlijn Antistolling gezet

'De oude richtlijn Antistolling werd veel gebruikt, maar was aan vernieuwing toe.' Dat zegt Fred Rozema, voorzitter van de nieuwe richtlijnontwikkelcommissie (ROC) Antistolling, die onlangs voor de eerste keer bijeenkwam. De aanp...
Lees verder

Drie richtlijnen naar het ZIN: ‘Een mijlpaal’

Tijdens de ALV van 4 april hebben de leden van KIMO drie praktijkrichtlijnen vastgesteld. ‘Na enkele kleine aanpassingen kunnen ze worden aangeboden aan het Zorginstituut (ZIN). Dat is een mijlpaal,’ zegt Joris Muris, voorzitt...
Lees verder

Een chemicus bij KIMO: ‘Ik zoek evenwicht’

Jan van den Berg is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van KIMO. Zijn eigenlijke vak is de industriële procestechnologie. Hoe wil hij die kennis inzetten in de mondzorg? ‘De mondzorg is een bijzondere wereld, met al...
Lees verder

‘Ik kijk zeer tevreden terug’

Ludo Hellebrekers vertrekt in april 2018 als voorzitter van het bestuur van KIMO. Hij heeft deze functie anderhalf jaar vervuld. In die periode is er veel bereikt. Binnenkort worden drie klinische praktijkrichtlijnen ter beoordel...
Lees verder

ROC Mondzorg voor Jeugdigen volledig

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Mondzorg voor Jeugdigen is qua samenstelling nu volledig. Vanuit de betrokken beroeps- en wetenschappelijke verenigingen zijn professionals vanuit de mondzorg gemandateerd om als lid zitting...
Lees verder