KNMT en FTWV zetten door met stichting KIMO

Het bestuur van het KIMO is verheugd dat de ALV van Vereniging Kennisinstituut Mondzorg heeft ingestemd met de omzetting van de rechtsvorm naar Stichting Kennisinstituut Mondzorg per 1 februari 2022. Met dit besluit geven de KNMT...
Lees verder

Nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie’ door het KIMO gepubliceerd

Op 9 april 2021 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie’ door het KIMO gepubliceerd. Deze nieuwe klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor tanda...
Lees verder

KIMO stelt klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen’ beschikbaar

Op 12 februari 2021 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen’ door het KIMO gepubliceerd. De klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialis...
Lees verder

Vragen over de KPR Mondzorg voor jeugdigen preventie en behandeling van cariës

Auteurs: Lina Jasulaityte. Tandarts pedodontoloog, Jeugdtandzorg West, Den Haag en Cor van Loveren. Em. Prof. Preventieve Tandheelkunde ACTA. Wat was de aanleiding voor het maken van deze richtlijn? De Richtlijn Mondzorg voor Je...
Lees verder

Nieuwe richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës’ door het KIMO beschikbaar gesteld

Op 4 januari 2021 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës’ door het KIMO gepubliceerd. De klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor (kinder)tandarts...
Lees verder

Commentaarronde KPR Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie gestart

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie is voor commentaar aangeboden aan de bij de richtlijn betrokken beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en overige...
Lees verder

Dick Barendregt: ‘We zijn allemaal expert als het om richtlijnen gaat’

Parodontoloog Dick Barendregt is voorzitter van de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het KIMO. De inhoud van de richtlijnen wordt bepaald door de beroepsgroep zelf, benadrukt hij. ‘Het verzet is soms gebaseerd op angst.’ ...
Lees verder

Hoogleraar Orale Geneeskunde Fred Rozema over de nieuwe richtlijn Antitrombotica en het KIMO

‘Het is zoeken naar een evenwicht tussen wetenschap en klinisch belang’ Hoogleraar Orale Geneeskunde Fred Rozema was voorzitter van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) die de nieuwe Klinische Praktijkrichtlijn Antitromboti...
Lees verder

Commentaarronde KPR Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen van start

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen is voor commentaar aangeboden aan de bij de richtlijn betrokken beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en andere KIMO geïntere...
Lees verder