Oproep: denk mee over onderwerpen voor nieuwe klinische praktijkrichtlijnen

Over welke onderwerpen rond de patiëntenzorg zouden aanbevelingen op basis van klinische praktijkrichtlijnen wenselijk zijn? Dat hoort het KIMO graag, zodat de wensen en behoeften van het mondzorgveld het uitgangspunt zijn bij het opstellen van de meerjarenagenda 2022-2026.

Het Kennisinstituut Mondzorg heeft de afgelopen jaren met succes haar eerste richtlijnprogramma afgerond. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van de meerjarenagenda 2022-2026. Hierin wordt vastgesteld over welke onderwerpen er de komende jaren klinische praktijkrichtlijnen worden ontwikkeld. Het KIMO wil met het nieuwe richtlijnprogramma zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van het mondzorgveld.

Draag voor maandag 4 juli onderwerpen aan

Wij roepen tandartsen daarom op om één of meer onderwerpen aan te dragen waarvoor een klinische praktijkrichtlijn is gewenst. Het is belangrijk dat naast het onderwerp, ook de specifieke ervaren knelpunten worden benoemd, waarvoor aanbevelingen nuttig zouden zijn.