NVMKA-richtlijn Derde Molaar ingestroomd bij het KIMO

Afgelopen zomer is de klinische praktijkrichtlijn (KPR) ‘Derde Molaar’ van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie definitief ingestroomd bij het KIMO. Een ‘kleine’ Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) onder leiding van dr. H. Ghaeminia is per september jl. gestart om de richtlijn aan te passen confom de eisen van het toetsingskader van het Zorginstituut. Naar verwachting wordt deze richtlijn in het voorjaar van 2020 opgeleverd.