Nieuwe richtlijn ‘Wortelcariës bij ouderen’ door het KIMO beschikbaar gesteld

Op 17 december 2019 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’ door het KIMO gepubliceerd.

De richtlijn is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten. Andere mondzorgverleners in de algemene praktijk en personen die anderszins betrokken zijn bij de zorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen kunnen hun voordeel doen met deze KPR.

De bedoeling van de richtlijn is dat behandelaars attenter worden op de problematiek van wortelcariës (ook wel cervicale cariës genoemd) bij ouderen. Zij moeten hun oudere patiënten niet uit het oog verliezen en tijdig preventieve maatregelen treffen als het risico op wortelcariës toeneemt. Bovendien kunnen zij met de richtlijn in hun hand de juiste behandeling toepassen als onverhoopt toch wortelcariës is ontstaan.

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) stond onder voorzitterschap van Cees de Baat, emeritus hoogleraar Geriatrische Tandheelkunde (Radboud UMC).

EBRO

De richtlijn voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De richtlijn is van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en door overige aan de mondzorg voor jeugdigen gelieerde organisaties. De richtlijn is goedgekeurd door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO.

Het KIMO heeft de richtlijn 20 december 2019 aangeboden aan het Zorginstituut.

De volledige richtlijn is te zien in de richtlijnendatabase op deze website: https://www.hetkimo.nl/richtlijnen/wortelcaries-bij-ouderen/introductie/