Nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie’ door het KIMO gepubliceerd

Deze nieuwe klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor tandartsen, tandarts-specialisten en mondhygiënisten. Andere zorgverleners als artsen, apothekers, verpleegkundigen, tandprothetici, klinisch prothesetechnici, preventieassistenten en anderen die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen hun voordeel doen met deze KPR.

Veel oudere mensen hebben meer dan één acute of chronische ziekte tegelijkertijd (multimorbiditeit) waardoor zij vaak diverse medicamenten tegelijkertijd gebruiken (polyfarmacie). Veel medicamenten hebben ongewenste bijwerkingen, die weer worden bestreden met andere medicamenten. Ten minste één op de tien ouderen ontwikkelt een bijwerking van een medicament. De in de mondzorg meest in het oog springende bijwerking is xerostomie/hyposialie.

De KPR gaat over het gebruik van medicamenten en de gevolgen daarvan voor de mondgezondheid door de bijwerking xerostomie en/of hyposialie en heeft betrekking op:

  • Signalering van problemen rond xerostomie en/of hyposialie geassocieerd met het gebruik van (bepaalde soorten en/of veel) medicamenten;
  • Maatregelen bij geconstateerde problemen ten gevolge van xerostomie en/of hyposialie geassocieerd met het gebruik van (bepaalde soorten en/of veel) medicamenten;
  • Communicatie met patiënt, apotheker en andere zorgverleners bij problemen ten gevolge van xerostomie en/of hyposialie geassocieerd met het gebruik van (bepaalde soorten en/of veel) medicamenten.

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) stond onder voorzitterschap van Cees de Baat, emeritus hoogleraar Geriatrische Tandheelkunde (Radboud UMC).

EBRO

De KPR voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De KPR is van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen. De KPR heeft unanieme instemming van de ROC en is goedgekeurd door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO. Zorgverzekeraars Nederland (College van Adviserend Tandartsen) en Patiëntenfederatie Nederland hebben formeel ingestemd met de KPR. Het KIMO heeft de richtlijn begin april 2021 voor registratie aangeboden aan het Zorginstituut.

De volledige richtlijn is te vinden in de richtlijnendatabase op de website van het KIMO.