KIMO stelt klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen’ beschikbaar

Op 12 februari 2021 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen’ door het KIMO gepubliceerd.

De klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten en tandprothetici ter ondersteuning van de klinische besluitvorming over de indicatie mondzorg aan huis en behandeling van kwetsbare ouderen aan huis. Andere zorgverleners in de mondzorgpraktijk of die anderzijds betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare ouderen kunnen hun voordeel doen met deze richtlijn, zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen thuiszorg.

Het aantal aan huis gebonden kwetsbare ouderen in Nederland neemt al jaren toe. Onder mondzorgverleners bestaat onduidelijkheid over welke ouderen in aanmerkingen komen voor mondzorg aan huis en hoe mondzorg uitgevoerd kan worden met betrekking tot veiligheid, hygiëne, wilsbekwaamheid en de communicatie met andere zorgverleners rondom de aan huis gebonden ouderen. Ervaring leert dat mondzorg aan huis vraagt om veel aanpassingen in het vaste handelen van de mondzorgverlener die veelal niet gewend is om buiten de praktijk mondzorg te verlenen.

De klinische praktijkrichtlijn gaat niet in op de inhoud van de zorg die verleend kan worden aan de aan huis gebonden kwetsbare ouderen, maar wel over de organisatie van zorg. Beoogd wordt dat de mondzorgverlener die zorg aan huis levert, zich wel committeert aan de klinische praktijkrichtlijnen zoals deze ook voor de praktijk geformuleerd zijn.

In deze KPR komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Indicatie voor mondzorg aan huis voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen.
  • Voorwaarden om aan huis gebonden kwetsbare ouderen thuis te kunnen behandelen.
  • Fysieke veiligheid van de mondzorgverlener bij mondzorg aan huis.
  • Infectiepreventiemaatregelen voor mondzorg aan huis.
  • Voorwaarden voor röntgenologisch onderzoek bij mondzorg aan huis.
  • Rol van de mondzorgverlener t.o.v. andere zorgverleners bij mondzorg aan huis. Wilsonbekwaamheid van aan huis gebonden kwetsbare ouderen.
  • Continuïteit van mondzorg bij aan huis gebonden kwetsbare ouderen.

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) stond onder voorzitterschap van prof. dr. Anita Visser, hoogleraar gerodontologie (UMCG).

EBRO

De KPR voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De KPR is van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen. De KPR heeft unanieme instemming van de ROC en is goedgekeurd door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO. Zorgverzekeraars Nederland (College van Adviserend Tandartsen) en Patiëntenfederatie Nederland hebben formeel ingestemd met de KPR. Het KIMO heeft de richtlijn 1 februari 2021 voor registratie aangeboden aan het Zorginstituut.

De volledige richtlijn is te zien in de richtlijnendatabase op de website van het KIMO.

Nieuwslinks: