MKA-chirurg Hossein Ghaeminia over de nieuwe richtlijn Derde molaar

‘De koppen bij elkaar steken, werkt soms heel goed’ zo meent MKA-chirurg Hossein Ghaeminia, voorzitter van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Derde molaar.

Het viel Hossein Ghaeminia op dat de verzekeraars en de mondzorgverleners veel meer op elkaars lijn zaten dan hij van tevoren dacht. ‘Je gaat gemakkelijk uit van vooroordelen. Bij de schriftelijke commentaarronde dacht ik bij de opmerkingen van de verzekeraars: o ja, het zal ze wel weer om het geld gaan. Maar tijdens de gesprekken heb ik daar niets van gemerkt. We waren er met z’n allen op uit om de mondzorg ook in dit opzicht beter te maken, en dat was heel aangenaam. Zo zie je maar, af en toe de koppen bij elkaar steken werkt heel goed,’

Het KIMO heeft in het najaar van 2018 van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) de richtlijn Derde molaar aangeboden gekregen als instromende richtlijn, als onderdeel van het KIMO-meerjarenprogramma 2017-2020. Bekend was dat deze richtlijn niet tripartiet zou kunnen worden aangeboden omdat o.m. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het inhoudelijk niet eens was met de eerste aanbeveling (OPT op 17-jarige leeftijd) uit deze richtlijn.

In het voorjaar van 2019 is de richtlijn als onderdeel van de instroomprocedure beoordeeld door de Richtlijn Autorisatieraad (RAR) van het KIMO. Het KIMO heeft alle bevindingen van de RAR gedeeld met de NVMKA en afgelopen zomer heeft het KIMO het eigendom van de richtlijn overgenomen van de NVMKA.

In het najaar van 2019 is een ‘kleine’ ROC binnen het KIMO opgericht met als doel om in twee à drie rondes de richtlijn aan te passen voor wat betreft de aanbevelingen uit het RAR-rapport, zodat deze acceptabel zou zijn voor o.a. ZN en de Patiëntenfederatie Nederland en een tripartite aanbieding mogelijk zou worden. Deze exercitie is gelukt. De structuur en opbouw zijn aangepast aan het KIMO format, een samenvatting en een patiëntenversie zijn toegevoegd en men is tevreden met de nieuwe formulering van de aanbevelingen in de KIMO-versie.

Hossein noemt de KPR ‘een mooie richtlijn, waar mijn collega’s naar ik verwacht veel aan hebben. Iets om trots op te zijn.’

Lees hier verder voor het gehele interview met Hossein Ghaeminia in SDU Magazine

Zodra de KPR door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld, wordt de inhoud ervan beschikbaar gesteld in de richtlijnendatabase van het KIMO.