Leidraad Mondzorg Corona (versie 3.1) beschikbaar

Alle mondzorgverleners en mondzorgpraktijken kunnen sinds 22 april jl. de reguliere mondzorg op verantwoorde en gepaste wijze hervatten.

Door de gezamenlijke mondzorgkoepels en de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) is in de afgelopen weken hard gewerkt aan de zgn. Leidraad Mondzorg Corona, in nauw en intensief overleg met het ministerie van VWS, NZa, ZN, RIVM en IGJ. Nu alle voorbereidingen zijn getroffen, kunnen mondzorgverleners de reguliere mondzorg hervatten. Daarbij kunnen zij de Leidraad Mondzorg Corona volgen, die via deze link te lezen is.

Per 15 mei 2020 is via deze link versie 3.1 van de Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar die versie 3.0 vervangt.

Voor de patiëntengroep personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen of personen die woonachtig zijn in een verpleeghuis, is een addendum op de leidraad geschreven waardoor het mogelijk wordt voor deze doelgroep mondzorg te bieden in de instelling, het CBT en de mondzorgpraktijk. Het addendum is door de CLMC in nauwe samenwerking opgesteld met Cobijt, VBTGG en NVGd.