KIMO zoekt Pilot Praktijken

Mondzorgpraktijken met interesse in kwaliteit en veiligheid van zorg nodigen wij van harte uit om KIMO Pilot Praktijk te worden.

Het KIMO ontwikkelt klinische praktijkrichtlijnen (KPR) voor de gehele mondzorg. Samen met een aantal mondzorgpraktijken willen we leren over het richtlijnengebruik in de dagelijkse praktijk. In samenspraak met de ANT,  FTWV en KNMT is daarom een project gestart over hoe het richtlijngebruik kan worden vastgelegd in de reguliere praktijksoftware.

Concreet zoeken wij een groep van maximaal 25 mondzorgpraktijken; variërend in patiëntaantallen, stafsamenstelling, beschikbaarheid specialisaties en vestigingsplaats (ligging in Nederland; stad of platteland). Aan deze praktijken wordt gevraagd een aangeboden minimale set van gegevens vast te leggen, waarmee het richtlijngebruik in kaart kan worden gebracht. Uiteraard staat het elke praktijk vrij om het aantal gegevens uit te breiden.

Het aantal te testen richtlijnen loopt gelijk op met het uitbrengen van de richtlijnen. De verwachting is dat het om 3-4 richtlijnen per jaar gaat. De werkzaamheden zijn erg overzichtelijk en kennen een looptijd van een paar maanden. Het zal niet veel tijd kosten maar de gegevens moeten wel consequent en nauwgezet worden vastgelegd.

Deelname is vrijblijvend en op basis van betrokkenheid met kwaliteit en veiligheid van zorg.

Meedoen betekent dat jouw praktijk dichtbij de actualiteit van richtlijnontwikkeling en -implementatie staat. We bieden de mogelijkheid te leren van onze kennis en ervaring en die van het netwerk van de KIMO Pilot Praktijken. Voor het uitwisselen van kennis en ervaring wordt door KIMO jaarlijks een netwerkdag georganiseerd.

Je krijgt als praktijk gedurende de testperiode het certificaat KIMO Pilot Praktijk. Dit wordt op de KIMO-website bekend gemaakt. Bovendien wordt voor het bezoeken van de netwerkdag accreditatiepunten aangevraagd.

Aarzel niet, wees er snel bij: word KIMO Pilot Praktijk!

Voor meer informatie neemt u contact op met Maarten Jansen, directeur van het KIMO (www.hetkimo.nl), via maarten.jansen@hetkimo.nl.