KIMO Handreiking Implementatie beschikbaar

In opdracht van het KIMO is door het Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Radboudumc, een Handreiking Implementatie voor de individuele mondzorgpraktijk opgesteld.

Over de implementatie van een richtlijn op meer lokaal niveau (regio, groep praktijken, praktijk) geven maar weinig richtlijnen een advies. Toch zijn hier wel enkele algemene richtinggevende adviezen voor op te stellen, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden naar adviezen voor de regio en/of groepen van mondzorgpraktijken (bijvoorbeeld ketens) en adviezen voor individuele mondzorgpraktijken.

In deze Handreiking Implementatie zijn adviezen voor implementatie opgesteld voor mondzorgverleners – (gespecialiseerde) tandartsen, mondhygiënisten, preventiemedewerkers, tandtechnici en kaakchirurgen – en hun patiënten uit een individuele mondzorgpraktijk. Idealiter bouwen deze activiteiten op elkaar voort.

Deze KIMO Handreiking Implementatie KPR in de mondzorg is hier te lezen en te downloaden.