Fadi Mosa: “KIMO-richtlijnen moeten een begrip worden”.

Het KIMO stelde ter kennismaking een aantal vragen aan haar nieuwe bestuurslid Fadi Mosa

Fadi, kun jij iets vertellen over jouw keuze voor tandheelkunde?

“Als kind Fadi Mosa was ik al gefascineerd over het werk van de tandarts. Met grote interesse wilde ik altijd meekijken bij de behandelingen van mijn ouders. Deze interesse is later alleen maar groter geworden. Het mooie van de tandheelkunde is dat onze zorg primair gericht is op preventie: wij zijn de enige zorgverlener bij wie bijna de hele bevolking (half)jaarlijks op controle komt. In de geneeskunde zou hier meer aandacht aan besteed kunnen worden om gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen”.

Wat voor een tandarts ben jij?

“Ik ben een tandarts die graag innovatief is en ik hou van complexe of uitdagende behandelingen. Verder vind ik het interessant om mijn kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen met wetenschappelijke artikelen en cursussen. Ook vind ik het belangrijk om mijn tandheelkundig handelen evidence-based te onderbouwen”.

Waarom wilde je bestuurslid bij het KIMO worden?

“Zelf merk ik dat de toegang en vindbaarheid tot bestaande richtlijnen niet optimaal is. Ook merk ik dat de bekendheid van het KIMO onder de beroepsgroep niet groot is. Ik denk dat ik met mijn ideeën en kennis een goede bijdrage kan leveren aan het verbeteren hiervan”.

Hoe belangrijk is richtlijnontwikkeling voor jou als tandarts?

“Als tandartsen hebben we allemaal hetzelfde doel, namelijk de beste kwalitatieve zorg voor onze patiënten. Er zijn verschillende manieren om dat doel te bereiken, echter als er een richtlijn wordt ontwikkeld op basis van de beschikbare wetenschap en kennis, dan wordt het voor tandartsen eenvoudiger en voorspelbaarder om het doel te bereiken. Dat maakt de richtlijnontwikkeling belangrijk voor mij als tandarts. Als beroepsgroep stralen we ook meer betrouwbaarheid en professionaliteit uit als we zoveel mogelijk op één lijn zitten”.

Welke stappen zou het KIMO in deze fase moeten zetten?

“In deze fase zou het KIMO de behoeften van de beroepsgroep moeten onderzoeken, dus bij welke onderwerpen er veel vraag naar een richtlijn is. Verder dient de bereikbaarheid en bekendheid van de richtlijnen en het KIMO vergroot te worden. Het lijkt mij een belangrijke eerste stap dat de KIMO-richtlijnen al bij de onderwijsinstellingen gebruikt worden, zodat toekomstige tandartsen al opgeleid worden met het werken met deze richtlijnen. Als richtlijnen ontwikkeld zijn dienen deze ook op een duidelijke en eenvoudige manier bekend gemaakt te worden aan de beroepsgroep. In deze fase is het belangrijk om erover na te denken op welke wijze dit gedaan moet worden”.

Wat is het doel dat je jezelf stelt als nieuw bestuurslid?

“Mijn doel is dat de KIMO-richtlijnen uiteindelijk binnen de tandheelkunde een begrip worden net zoals de NHG-standaarden bij huisartsen”.

Kun je tot slot nog iets over jezelf vertellen?

“Mijn studie Tandheelkunde heb ik in Groningen gevolgd. Al tijdens mijn studie ben ik als student actief geweest bij verschillende medezeggenschapscommissies. Sinds het afronden van mijn studie ben ik werkzaam bij verschillende praktijken in de regio Rotterdam, waar ik zelf ook vandaan kom”.