Het KIMO zoekt een secretaris-methodoloog richtlijnontwikkeling

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is het richtlijneninstituut voor de mondzorg. Het KIMO is een jonge organisatie die in de afgelopen jaren haar bestaansrecht heeft bewezen door het succesvol opleveren van het eerste programma hoogwaardige klinische praktijkrichtlijnen. Het KIMO is daarmee een onmisbare schakel geworden in de verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse mondzorg.

Op dit moment werken twee zelfstandig richtlijnontwikkelaars voor het KIMO en zoeken wij een derde zelfstandig richtlijnontwikkelaar voor de ontwikkeling van één of meerdere klinische praktijkrichtlijnen voor de periode 2024-2025. Je werkt als ZZP’er in nauwe samenspraak met de directeur van het bureau.

Profiel:

 • WO-niveau.
 • Kennis van de EBRO-methodiek (AQUA-Leidraad), GRADE en ervaring met het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen in de zorg.
 • Ervaring met begeleiden van richtlijn ontwikkelcommissies (ROC).
 • Uitstekende redactionele kwaliteiten.
 • Aanspreekpunt voor de voorzitter en de leden van de ROC.
 • Aanspreekpunt voor de directeur van het bureau.

Taken:

Voorbereidingsfase:

 • Procesbegeleiding voorbereidingscommissie.
 • Voorbereiden en vaststellen onderwerp, doel en doelgroep op basis van werkopdracht.
 • Inhoudelijk faciliteren van de Invitational Conference (IVC).
 • Uitwerken van de knelpunten naar uitgangsvragen (in PICO) voor het werkdocument.

Ontwikkelfase:

 • Voorbereiden van de ROC-bijeenkomsten met de voorzitter.
 • Procesbegeleiding bij de ontwikkeling van de richtlijn.
 • Schrijven van evidence reviews bij de vastgestelde uitgangsvragen (systematische literatuursearch, -selectie, -beoordeling en -samenvatting) volgens de GRADE-methodiek.
 • Redactie van de verschillende teksten tot een conceptrichtlijn, volgens KIMO-format.

Afrondingsfase:

 • Verwerking van de binnengekomen commentaren na de commentaarronde tot een definitieve versie van de richtlijn.
 • Definitief document aanleveren voor KIMO richtlijnendatabase.
 • Archiveren stukken.
 • Evaluatie werkproces.

Als je interesse hebt, of je wilt meer informatie, dan neem je contact op met Maarten Jansen, directeur KIMO via 06 51314235 of via maarten.jansen@hetkimo.nl