Module ‘Diagnostiek’ van de nieuwe richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen’ beschikbaar gesteld door het KIMO

Op 1 november 2019 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen – module Diagnostiek’ door het KIMO aangeboden aan het Zorginstituut.

De richtlijn is bedoeld voor professionals in de mondzorg, zoals tandartsen, gedifferentieerde tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten. Het onderwerp van de richtlijn betreft diagnostiek met behulp van röntgenfoto’s bij mondzorg voor jeugdigen tot 18 jaar.

Module ‘Diagnostiek’

Bewustwording van het doelmatig gebruiken van röntgenopnamen bij de jeugd is de belangrijkste doelstelling van deze module. De modules preventie en behandeling worden in samenhang met deze module opgesteld en vormen tezamen de volledige inhoud van de klinische praktijkrichtlijnen Mondzorg voor Jeugdigen van het KIMO.

EBRO

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) stond onder voorzitterschap van em. prof. dr. C. van Loveren, bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde. De richtlijn voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De richtlijn is van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en door overige aan de mondzorg voor jeugdigen gelieerde organisaties.

De Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO heeft de richtlijn goedgekeurd.

Het KIMO brengt de richtlijn in nauwe samenspraak met haar leden de komende maanden verder onder de aandacht van het mondzorgveld.

Lees verder voor: