Het KIMO stelt nieuwe richtlijn ‘Antitrombotica’ beschikbaar

Op 17 december 2019 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Antitrombotica’ door het KIMO gepubliceerd. De complete titel van de richtlijn luidt: ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’.

Deze richtlijn is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten. Ook andere (mond)zorgverleners kunnen hun voordeel doen met deze KPR.

In de nieuwe richtlijn zijn alle soorten bloedige ingrepen in de mondzorg benoemd en speelt de klinische inschatting van mondzorgverlener een belangrijke rol. Het is voor mondzorgverleners belangrijk te weten dat de richtlijn behoorlijk is veranderd.

Aanleiding

Twee punten zijn de directe aanleiding geweest voor de ontwikkeling van deze richtlijn. Een eerdere richtlijn voor antistolling in de mondzorg (ACTA, 2012) voldeed niet meer aan de huidige praktijk, vanwege het gebruik van nieuwe antitrombotica zoals de DOAC’s. Daarnaast waren er in de ACTA-richtlijn omissies geïdentificeerd waarvoor geen oplossingen aanwezig waren.

Tevens biedt de nieuwe richtlijn de mogelijkheid om te synchroniseren met de herziening van de landelijke multidisciplinaire richtlijn Antitrombotisch beleid voor huisartsen en medisch specialisten (in herziening) en de Landelijke Standaard Keten Antistolling (in ontwikkeling).

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) stond onder voorzitterschap van Prof. dr. Fred Rozema, hoogleraar Orale Geneeskunde (ACTA).

De richtlijn voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De richtlijn is van commentaar voorzien door de betrokken beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en door overige aan de mondzorg voor jeugdigen gelieerde organisaties. De richtlijn is goedgekeurd door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO.

Het KIMO heeft de richtlijn op 23 december 2019 aangeboden aan het Zorginstituut.

De volledige richtlijn is te zien in de richtlijnendatabase van het KIMO: https://www.hetkimo.nl/richtlijnen/antitrombotica/introductie/