Fadi Mosa nieuw bestuurslid KIMO

Het KIMO-bestuur verwelkomt per 1 augustus 2022 haar derde bestuurslid Fadi Mosa, die de rol van penningmeester zal gaan vervullen naast bestuursleden James Huddleston Slater (secretaris) en Daniëlle Boonzaaijer (voorzitter).

Daniëlle is enthousiast over de komst van Fadi: “Fadi is een jonge en veelbelovende tandarts die wat ons betreft de jongere generatie tandartsen zal aanspreken en weet te enthousiasmeren voor de doelstellingen van het KIMO”.

Het is één van de speerpunten van Fadi om de bekendheid van de KIMO-richtlijnen te vergroten onder de beroepsgroep en in het bijzonder de onderwijsinstellingen in het belang van goede evidence-based mondzorg. ‘’Mijn doel is dat de KIMO-richtlijnen uiteindelijk binnen de tandheelkunde een begrip worden net zoals de NHG-standaarden bij huisartsen’’, aldus Fadi.

Na het gymnasium rondde Fadi Mosa (1994) in 2022 de opleiding Tandheelkunde (UMCG) af. Als student was hij lid van de Opleidingscommissie Tandheelkunde, lid van de Decentrale Selectiecommissie Geneeskunde en Tandheelkunde, voorzitter van belangenorganisatie ProDent en lid van de Onderwijs- en Onderzoeksraad. Fadi is als tandarts werkzaam bij verschillende prakijken in de regio Rotterdam.

De benoeming van een KIMO-bestuurder geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar. Een bestuurder is eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van drie jaar.