Commentaarronde, wat kan of moet ik daar nu mee?

Commentaar leveren op Klinische Praktijkrichtlijnen (KPR) is in úw belang; zo wordt de kwaliteit van de richtlijn verbeterd! Hier staat hoe u dat kunt doen.

Het doel van de brede commentaarronde is vierledig:

  • fouten of onvolkomenheden op het spoor komen;
  • aanvullingen of nieuwe inzichten vernemen;
  • praktijkvariatie en praktische implementatieproblemen verkennen;
  • draagvlak nagaan en creëren.

Wie levert commentaar?

Voor de commentaarronde stelt het KIMO de richtlijn in conceptfase zo breed mogelijk beschikbaar aan de beroepsverenigingen, de wetenschappelijke verenigingen, de tandheelkundige- en mondzorgopleidingen, en stakeholders zoals de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland, de IGJ en het Zorginstituut. Op deze wijze kunnen vrijwel alle zorgprofessionals die met (de implementatie van) de richtlijn te maken krijgen, commentaar leveren.

Waar lever ik commentaar op?

Op alle onderdelen van een conceptrichtlijn: van diagnostiek tot benodigde materialen, van procedures tot en met de relatie met functioneren, u kunt en mag overal commentaar op leveren. Ook bijvoorbeeld op de wijze waarop de richtlijn is opgezet. Vanuit inhoudelijke kennis over het onderwerp, kan uw commentaar dienen om onjuistheden of onvolkomenheden op te sporen. Maar ook de praktische uitvoering van een richtlijn verdient uw aandacht: is het mogelijk de richtlijn in de praktijk uit te voeren? Of loopt u dan tegen zaken aan die de implementatie in de weg staan?

Hoe lever ik commentaar?

Een conceptversie van een richtlijn is meestal tamelijk omvangrijk. U zult er tijd voor moeten uittrekken om het geheel door te nemen. Het geeft u meteen inzicht in de laatste stand van zaken betreffende de literatuur van het betreffende onderwerp. Als u niet de gehele tekst wilt doornemen, dan kunt u ook beginnen met de samenvatting. Zijn er dan zaken die opvallen, dan kunt u in het relevante hoofdstuk de rationale achter de gemaakte keuzes terugvinden. U verzamelt uw opmerkingen in het KIMO-commentaarformulier en stuurt dit door naar uw vereniging die zorg zal dragen dat het bij het KIMO terecht komt.

Wat gebeurt er met dat commentaar?

Na de uiterste datum van indiening wordt het commentaar gebundeld door het KIMO-bureau en aangeboden aan de betreffende Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC). Zij gaat met het commentaar aan de slag. Fouten worden er uit gehaald, onvolkomenheden worden aangevuld, toepasbaarheid kan worden getoetst en worden verbeterd. Uiteindelijk wordt het commentaar verwerkt en aangeboden aan de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR). Deze zal de richtlijn aan de hand van het AGREE II-meetinstrument autoriseren. Daarna wordt de richtlijn goedgekeurd door het bestuur en de raad van toezicht van het KIMO waarna de Ledenraad van de KNMT en het bestuur van de FTWV uiteindelijk instemmen met de richtlijnlijn. Als ook dat goed verloopt, is de KPR definitief en kan deze worden aangeboden aan het veld. De richtlijn is nu onderdeel van de professionele standaard.

Gewaardeerd commentaar

Uw commentaar wordt zeer gewaardeerd omdat het de kwaliteit van richtlijnen verhoogt en daarmee de kwaliteit van de tandheelkundige- en mondzorg in Nederland .