Commentaarronde KPR Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie gestart

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie is voor commentaar aangeboden aan de bij de richtlijn betrokken beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en overige stakeholders.

Op dit moment zijn de volgende organisaties aangeschreven:

Actiz, ANT, CAT, Cobijt, FTWV, IGJ, Ivoren Kruis, KBO-PCOB, KNMP, KNMT, Lareb, NHG, NVGd, NVGPT, NVMKA, NVM-mondhygiënisten, NVOI, NWVT, ONT, Opleidingen Mondzorgkunde (HU, HH, HAN, IH, UMCG), Opleidingen Tandheelkunde (ACTA, Radboudumc en UMCG), Patiëntenfederatie Nederland, VBTGG, Verenso, VMTI, Zilveren Kruis, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland.

Men krijgt het verzoek om de concept richtlijn op de eigen website te plaatsen, dan wel door te sturen aan de leden of achterban met verzoek om commentaar. Het KIMO levert hiervoor dit commentaarformulier aan, zodat  de reacties gebundeld kunnen worden en bij het KIMO kunnen worden ingeleverd. Men krijgt tot en met 29 januari 2021 de tijd om te reageren, waarna het KIMO alle ontvangen reacties verzamelt en doorstuurt aan de secretaris van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC).

Behalve deze organisaties is iedere mondzorgmedewerker gerechtigd om op persoonlijke titel commentaar te leveren op de richtlijn.

De ROC bespreekt alle reacties en beoordeelt of het commentaar wijziging van de inhoud van de richtlijn nodig maakt. Vervolgens wordt de richtlijn aangeboden voor autorisatie aan de Richtlijn Autorisatie Raad. waarna deze volgens planning eind maart 2021 voor registratie wordt aangeboden aan het Zorginstituut.

De volledige conceptversie van de KPR Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie is modulair opgebouwd: