Commentaarronde KPR Mondzorg voor Jeugdigen (preventie en behandeling) gestart

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor Jeugdigen (preventie en behandeling) is om commentaar aangeboden aan de bij de richtlijn betrokken beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en andere KIMO geïnteresseerde organisaties.

Bij de start met de brede commentaarronde wordt vanuit het bureau de concept richtlijn aan het bestuur van de verschillende verenigingen aangeboden, dan wel aan directies van bij KIMO betrokken organisaties. Men krijgt het verzoek om de concept richtlijn op de eigen website te plaatsen, dan wel door te sturen aan de leden of achterban met verzoek om commentaar. Het KIMO levert hiervoor dit commentaarformulier aan, zodat de verenigingen / organisaties de reacties kunnen bundelen en tezamen bij het KIMO kunnen inleveren. Men krijgt ruim vier weken de gelegenheid om te reageren, dus tot 30 juni a.s., waarna het KIMO alle ontvangen reacties verzamelt en doorstuurt aan de secretaris van de ROC.

De ROC bespreekt alle reacties en beoordeelt of het commentaar wijziging van de inhoud van de richtlijn nodig maken.

De volledige concept versie van de KPR Mondzorg voor Jeugdigen (preventie en behandeling) is hier te lezen.