Brede commentaarronde KPR Mondzorg voor Jeugdigen gestart

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor Jeugdigen (diagnostiek en aanvullend onderzoek) is om commentaar aangeboden aan de bij de richtlijn betrokken beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en andere KIMO geïnteresseerde organisaties.

Bij de start met de brede commentaarronde wordt vanuit het bureau de concept richtlijn aan het bestuur van de verschillende verenigingen aangeboden, dan wel aan directies van bij KIMO betrokken organisaties. Men krijgt het verzoek om de concept richtlijn op de eigen website te plaatsen, dan wel door te sturen aan de leden of achterban met verzoek om commentaar. Het KIMO levert hiervoor dit commentaarformulier aan, zodat de verenigingen / organisaties de reacties kunnen bundelen en tezamen bij het KIMO kunnen inleveren. Men krijgt vier weken de gelegenheid om te reageren, dus tot 29 april a.s., waarna het KIMO alle ontvangen reacties verzamelt en doorstuurt aan de secretaris van de ROC.

De ROC bespreekt alle reacties en beoordeelt of het commentaar wijziging van de inhoud van de richtlijn nodig maken.

Het volledige versie van de KPR Mondzorg voor Jeudigen (diagnostiek en aanvullend onderzoek) is hier te lezen.

Drie nieuwe richtlijnen om commentaar

Het KIMO staat op het punt om zelfs drie Klinische Praktijkrichtlijnen (KPR) om commentaar aan te bieden. Deze zullen zeer waarschijnlijk tussen heden en half april aanstaande worden verzonden naar de bij de richtlijn betrokken wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en andere KIMO geïnteresseerde organisaties. Dit kan tot gevolg hebben dat uw vereniging of organisatie in korte tijd meer dan één richtlijn krijgt aangeboden.

Het gaat om de volgende richtlijnen:

  1. KPR Mondzorg voor Jeugdigen module 1 – Diagnostiek en aanvullend onderzoek (voorzitter em.prof.dr. Cor van Loveren)
  2. KPR Mondzorg voor Kwetsbare Ouderen – Wortelcariës  (voorzitter em.prof.dr. Cees de Baat)
  3. KPR Antistolling (voorzitter prof.dr. Fred Rozema)

Door een min of meer toevallige samenloop van omstandigheden komen deze richtlijnen vrijwel tegelijkertijd beschikbaar. Het KIMO beseft dat het aanbieden van meerdere richtlijnen tegelijkertijd op korte termijn kan leiden tot extra aandacht en werk voor (de leden van) de verenigingen of organisaties. Voorkomen moet worden dat er tijd verloren gaat op het moment dat de planningen voor de commentaarrondes verder uit elkaar komen te liggen, zeker met het oog op de zomerperiode.  Het KIMO vraagt begrip daarvoor.