Brede commentaarronde KPR Antitrombotica gestart

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Antitrombotica is om commentaar aangeboden aan de bij de richtlijn betrokken beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en andere KIMO geïnteresseerde organisaties.

De brede commentaarronde is gestart door het aanbieden van deze concept richtlijn aan het bestuur van de verschillende verenigingen, dan wel aan directies van bij KIMO betrokken organisaties. Men krijgt het verzoek om de concept richtlijn op de eigen website te plaatsen, dan wel door te sturen aan de leden of achterban met verzoek om commentaar. Het KIMO levert hiervoor dit commentaarformulier aan, zodat de verenigingen / organisaties de reacties kunnen bundelen en tezamen bij het KIMO kunnen inleveren. Vanwege de naderende meivakantie krijgt men nu ruim zes weken de gelegenheid om te reageren, dus tot en met 31 mei a.s., waarna het KIMO-bureau alle ontvangen reacties verzamelt en doorstuurt aan de secretaris van de ROC.

De ROC bespreekt alle reacties en beoordeelt of het commentaar wijziging van de inhoud van de richtlijn nodig maken.

De volledige conceptversie van de KPR Antitrombotica is hier te lezen.

Titel van deze KPR

De ROC is vanzelfsprekend benieuwd naar de reactie van het mondzorgveld op de aanbevelingen bij de uitgangsvragen. Ook wil de ROC graag weten wat de mondzorgprofessional vindt van de voorgestelde titel van deze KPR: Bloedige tandheelkundige ingrepen en dento-alveolaire chirurgie bij patiënten die antitrombotica gebruiken.

Is deze voldoende duidelijk en dekt deze de lading volgens u?