RAR-secretaris Amy Righolt: ‘Autorisatie van een KPR, de formele stap die niet onderschat mag worden’

De nieuwe secretaris van de richtlijnautorisatieraad (RAR), Amy Righolt, begint met veel energie aan haar taak: ‘Het formele proces van autorisatie, het bereiken van consensus draagt bij aan de ontwikkeling van breed gedragen kwaliteitsindicatoren.’

Toen Amy werd benaderd om als secretaris van de RAR een rol te gaan vervullen binnen het KIMO, reageerde ze enthousiast. Amy vertelt: ‘Routine feedback op de geleverde zorg is essentieel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Richtlijnen kunnen hierbij een kader bieden om goede kwaliteit van zorg en professioneel handelen in kaart te brengen. Hierbij is het creëren van voldoende draagvlak een elementair onderdeel van het succesvol implementeren van richtlijnen en andere initiatieven die beogen kwaliteit van zorg te verbeteren.’

Als dochter van een tandarts kwam Amy al op jonge leeftijd in aanraking met de mondzorg. De studie Mondzorgkunde heeft Amy afgerond in Groningen. Vervolgens studeerde ze Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar afstudeeronderzoek voor de master heeft ze voltooid bij de afdeling sociale tandheelkunde van ACTA. Inmiddels is ze reeds 2 jaar bezig met haar promotieonderzoek bij de afdeling Kwaliteit en Veiligheid van Mondzorg van het Radboudumc. Daarnaast werkt ze nog enkele uren met plezier als mondhygiëniste in de praktijk van haar vader.

De wetenschappelijke kant van de mondzorg interesseert Amy: ‘Voor mijn onderzoek heb ik o.a. een kernset kwaliteitsindicatoren ontwikkeld, die gebaseerd is op een systematische literatuurreview en een Delphi consensusmethode. De volgende stap is om deze indicatoren te testen op haalbaarheid en ze vervolgens te implementeren en valideren. Met deze kernset indicatoren beogen we transparante routine feedback te kunnen leveren over de kwaliteit van mondzorg. Hierbij wordt de nodige aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een IT-infrastructuur die de voorziening van deze feedback data kan faciliteren.’

Amy’s doel is om in 2020 het promotieonderzoek af te ronden. En daarnaast zet ze haar kwaliteiten in als secretaris van de RAR. Amy heeft de ontwikkelingen binnen het KIMO gevolgd en ziet ernaar uit om ‘onderdeel te worden van het creëren van draagvlak voor implementatie van klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg’.