Het KIMO stelt nieuwe richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen – module Diagnostiek beschikbaar

De nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen – module Diagnostiek’ is door het KIMO aangeboden aan het Zorginstituut. De richtlijn is bedoeld voor professionals in de mondzorg, zoals tandartsen, gedifferent...
Lees verder

Richtlijn Antibioticumgebruik favoriet na peiling

Het KIMO gaat aan de slag met een klinische praktijkrichtlijn voor het voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. Het KIMO kiest voor dit onderwerp op basis van een peiling onder 1.500 tandartsen, mondhygiënisten en ta...
Lees verder

NVMKA-richtlijn Derde Molaar ingestroomd bij het KIMO

Afgelopen zomer is de klinische praktijkrichtlijn (KPR) ‘Derde Molaar’ van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie definitief ingestroomd bij het KIMO. Een ‘kleine’ Richtlijn Ontwikkel Com...
Lees verder

Bevlogen bestuurslid benoemd: James Huddleston Slater

Het KIMO-bestuur is verheugd dat de leden hebben ingestemd met de voordracht van het nieuwe bestuurslid dr. James Huddleston Slater. James Huddleston Slater (1972) is een bevlogen tandarts, algemeen practicus, met praktijk in Gro...
Lees verder

Anita Visser: ‘Ook de kwetsbare oudere die thuis woont, heeft recht op goede mondzorg’

Mondzorg voor kwetsbare ouderen moet steeds vaker in de thuissituatie worden verleend. Een richtlijn is daarom hard nodig, aldus hoogleraar gerodontologie Anita Visser. Er zijn zo’n 11.000 tandartsen in Nederland, en over niet ...
Lees verder

Het KIMO peilt onderwerp 12de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR)

Voor de laatste richtlijn van het meerjarenprogramma van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) 2017-2020 was tot op heden nog geen onderwerp bepaald. Daar gaat nu verandering in komen. Het meerjarenprogramma van het Kennisinstituut...
Lees verder

Anne Marie Kuijpers-Jagtman: ‘Cariës is in veel opzichten een gedragsziekte’

‘We zijn van ver gekomen, vergeleken met een jaar of veertig geleden. Maar de mondgezondheid van de jeugd in Nederland is nog steeds een probleem en de cariësreductie stagneert', aldus Anne Marie Kuijpers-Jagtman, emeritus hoog...
Lees verder

Commentaarronde, wat kan/moet ik daar nu mee?

Commentaar leveren op Klinische Praktijkrichtlijnen (KPR) is in úw belang; zo wordt de kwaliteit van de richtlijn verbeterd! Hier staat hoe u dat kunt doen. Het doel van de brede commentaarronde is vierledig: fouten of onvo...
Lees verder

‘Richtlijnen hebben veel potentie’, aldus Maarten Jansen

In SDU Magazine: Maarten Jansen als directeur van het KIMO over zijn eerste maanden én over de - nabije - toekomst ‘Ik zoek bij voorkeur de samenwerking op en zou een oproep willen doen om zoveel mogelijk deel te nemen aan de ...
Lees verder