Peiling voor onderwerp 12de KPR bij 1500 mondzorgverleners

Voor de laatste richtlijn van het meerjarenprogramma van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) 2017-2020 was tot op heden nog geen onderwerp bepaald. Daar gaat nu verandering in komen. Het meerjarenprogramma van het Kennisinstituut...
Lees verder

Commentaarronde, wat kan/moet ik daar nu mee?

Commentaar leveren op Klinische Praktijkrichtlijnen (KPR) is in úw belang; zo wordt de kwaliteit van de richtlijn verbeterd! Hier staat hoe u dat kunt doen. Het doel van de brede commentaarronde is vierledig: fouten of onvo...
Lees verder

‘Richtlijnen hebben veel potentie’, aldus Maarten Jansen

In SDU Magazine: Maarten Jansen als directeur van het KIMO over zijn eerste maanden én over de - nabije - toekomst ‘Ik zoek bij voorkeur de samenwerking op en zou een oproep willen doen om zoveel mogelijk deel te nemen aan de ...
Lees verder

In memoriam bestuurslid Jac van der Zaag

Dinsdagochtend 19 februari 2019 bereikte ons het verdrietige bericht dat ons bestuurslid dr. J. (Jacques) van der Zaag (1961) is overleden. Jacques, tandarts in Rotterdam en jarenlang chef de clinique bij ACTA, was in april 2018 ...
Lees verder

KIMO gaat tweede fase in

Nu de opstartfase ten einde loopt, buigen de drie leden zich over de fase na 2020. Voor hen staat buiten kijf dat KIMO dé instantie blijft voor klinische richtlijnontwikkeling in de mondzorg. In het Nederlands Tandartsenblad (NT...
Lees verder

Directeur Maarten Jansen over de samenwerking met NVM-mondhygiënisten

Met NVM-mondhygiënisten wordt intensief samengewerkt, vertelt Maarten Jansen. Continu betrokken 'Leden van NVM-mondhygiënisten zijn continu betrokken bij de activiteiten van het KIMO. Dat heeft alles te maken met de gede...
Lees verder

RAC-lid Peter Lansen: ‘Een richtlijn moet ruimte bieden aan actuele inzichten’

'De kindertandheelkunde is complex en het opstellen van een praktijkrichtlijn dus ook', aldus Peter Lansen, lid van de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het KIMO. Compact en hanteerbaar 'Maar als het lukt, dan heb je ook ...
Lees verder

Testpraktijken gezocht voor introductie richtlijnen implantaten

Het KIMO is op zoek naar kleine praktijken en praktijken die verwijzen voor het plaatsen van een implantaat. Het aantal implantologische behandelingen in de algemene praktijk neemt toe en daardoor het aantal patiënten dat vervol...
Lees verder

Prima inbreng bij IVC mondzorg voor de jeugd

'Een interessante middag in een ontspannen sfeer: een ieder kon z'n ei kwijt', zo kijkt Bram van de Wetering, tandarts jeugdtandverzorging, terug op de op 16 november jl. gehouden IVC Mondzorg voor Jeugdigen. De door het KIMO geo...
Lees verder