RAR-secretaris Amy Righolt: ‘Autorisatie van een KPR, de formele stap die niet onderschat mag worden’

De nieuwe secretaris van de richtlijnautorisatieraad (RAR), Amy Righolt, begint met veel energie aan haar taak: ‘Het formele proces van autorisatie, het bereiken van consensus draagt bij aan de ontwikkeling van breed gedragen kw...
Lees verder

Afscheidssymposium druk bezocht

Mooie en welgemeende dankwoorden richting Dirk, interessante sprekers en veelbelovende meningen van panelleden; kortom een geslaagd afscheidssymposium. De lange periode waarin Dirk Mettes veel voor de richtlijnontwikkeling in de...
Lees verder

Jako Burgers: ‘Een richtlijn laten landen is veel werk’

Jako Burgers
Volgens Jako Burgers zijn er verschillen tussen de richtlijnen in de mondzorg en de huisartsgeneeskunde, maar vooral veel overeenkomsten. Hij is voorzitter van de nieuwe Begeleidingscommissie Implementatie van KIMO. Bij het Neder...
Lees verder

‘Een essentiële en zeer duidelijke cursus’

De EBRO-cursussen, bedoeld voor iedereen die bij het KIMO betrokken is, mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen. Twee deelnemers vertellen over hun ervaringen. Stel, je wilt een richtlijn maken over een onderwerp dat...
Lees verder

Nieuwe KIMO-directeur Maarten Jansen: ‘Richtlijnen geen doel op zich’

Binnenkort treedt hij aan als de nieuwe directeur van het KIMO. Maarten Jansen: ‘Blijven wij langs de lijn toekijken? Of doen we mee? Zie een richtlijn als een kans, als een mogelijkheid om beter te worden.’ Hij heeft een bre...
Lees verder

Cor van Loveren: ‘Mondzorg voor jeugdigen is hart tandheelkunde’

Mondzorg voor jeugdigen staat volop in de belangstelling. ‘Die zorg kan altijd beter, ook wat betreft de diagnostiek,’ zegt Cor van Loveren, voorzitter van de betreffende ROC van het KIMO. ‘Dat is wat we willen bereiken met ...
Lees verder

Cees de Baat: ‘Oudere patiënten verdwijnen uit beeld’

‘We wilden beginnen met een praktische richtlijn voor de behandeling van ouderen waar tandartsen direct mee aan de slag kunnen. Wortelcariës komt veel voor, dus daarop viel de keuze.’ Dat zegt Cees de Baat, emeritus hooglera...
Lees verder

KIMO-directeur Dirk Mettes vertrekt na de zomer

Na twee jaar pionierswerk voor de richtlijnontwikkeling in de mondzorg, neemt tandarts en onderzoeker Dirk Mettes in september afscheid als directeur van KIMO. ‘De eerste richtlijnen zijn afgerond en het enthousiasme groeit,’ ...
Lees verder

‘Je werk kan alleen maar beter worden van een richtlijn’

Drie klinische praktijkrichtlijnen zijn onlangs aangeboden bij het Zorginstituut Nederland, de overheidsorganisatie die alle medische richtlijnen beheert. ‘Dat betekent veel,’ zegt Ludo Hellebrekers, voormalig voorzitter van ...
Lees verder