Hoge kwaliteit mondzorg

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is een jonge, flexibele vereniging die een bijdrage levert aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening. Onder meer door het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen.

KIMO werd opgericht in september 2016 door drie belangenorganisaties: de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Deze drie organisaties zijn momenteel de leden van KIMO. Ons uiteindelijke doel is bundeling van de expertise van alle professionals in de mondzorg.

Ambities

Onze uitdaging voor de komende jaren is professionals te ondersteunen bij het verder verhogen van de kwaliteit van de mondzorg en het verder professionaliseren hiervan. Als eerste speerpunt hebben we gekozen voor het ontwikkelen en implementeren van op bewijs gebaseerde klinische praktijkrichtlijnen.
Deze richtlijnen moeten voldoen aan de hoogste wetenschappelijke kwaliteitseisen en aan de praktische vereisten van de dagelijkse beroepspraktijk. Om dit bereiken, werken collega’s uit het veld onder de paraplu van KIMO samen met gespecialiseerde richtlijnexperts en andere partijen, zoals patiëntenorganisaties.

Landelijk programma

KIMO wil naast het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen initiatieven ondersteunen die het gebruik ervan in de praktijk verder helpen. Bovendien hebben we de ambitie om alle initiatieven op het gebied van landelijke richtlijnontwikkeling te coördineren en onder te brengen in een landelijk programma voor de mondzorg.