Hoge kwaliteit mondzorg

Stichting Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) levert een bijdrage aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening door het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen.

Het KIMO is opgericht in 2016 en gaat sinds begin 2022 als stichting door het leven. De leden van de raad van toezicht nemen deel namens de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Ambities

Ons doel is professionals te ondersteunen bij het verder verhogen van de kwaliteit van de mondzorg en het verder professionaliseren hiervan. Als belangrijkste speerpunt hebben we gekozen voor het ontwikkelen, herzien van evidence-based klinische praktijkrichtlijnen.

KIMO-richtlijnen moeten voldoen aan de hoogste wetenschappelijke kwaliteitseisen en aan de praktische vereisten van de dagelijkse beroepspraktijk. Om dit bereiken, werken collega’s uit het veld onder de paraplu van KIMO samen met gespecialiseerde richtlijnexperts en andere partijen, zoals Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland.