Het bureau

Verbetering van de mondzorg vereist organisatie en coördinatie en daarvoor is een klein maar actief en slagvaardig bureau beschikbaar.

Maarten JansenMaarten Jansen, directeur

Maarten Jansen is sinds augustus 2018 directeur van het KIMO. Vanuit die hoedanigheid draagt hij zorg voor de totstandkoming van het meerjarenprogramma 2017-2020 en is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het bureau.

 

Willy de Keijzer, projectmanager

Met ruime ervaring als officemanager, project-manager, PR-adviseur en coach, zowel in teams als individueel, is Willy de Keijzer in oktober 2016 bij het KIMO begonnen met de opstart van het bureau en alle processen die daarbij horen. Willy was onder meer actief in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de jeugdgezondheidszorg. Vooral kwaliteit van zorg heeft haar aandacht. Ze is in staat snel complexe situaties te overzien en is vaardig in tekst, planning, projectorganisatie en communicatie. Willy draagt o.a. zorg voor de uitvoering van het richtlijnenprogramma van het KIMO.