Het bureau

Verbetering van de mondzorg vereist een zekere organisatie en coördinatie. Maar wat ons betreft gaat dat gepaard met zo min mogelijk bureaucratische inspanningen en bureaukosten.

Maarten JansenMaarten Jansen, directeur

Met een brede achtergrond op het gebied van management, projectleiding, bedrijfsvoering en het aansturen van teams, is Maarten Jansen per augustus 2018 aangesteld als nieuwe directeur van het KIMO. In die hoedanigheid is hij programmamanager voor de richtlijnontwikkeling en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het KIMO. Maarten ziet richtlijnen als een middel om de kwaliteit van zorg te garanderen: ‘Zie een richtlijn als een kans, als een mogelijkheid om beter te worden.’

Willy de Keijzer, projectcoördinator

Met veel ervaring als office manager, bestuurs-secretaresse, PR-adviseur en coach, zowel in teams als individueel, is Willy de Keijzer in oktober 2016 bij het KIMO begonnen met de opstart van het bureau en alle processen die hier bij horen. Ze was onder meer actief in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de jeugdgezondheidszorg. Vooral kwaliteit van zorg heeft haar aandacht. Ze is in staat snel complexe situaties te overzien en is vaardig in tekst, planning, projectorganisatie en communicatie. Willy is nu vooral coördinerend bezig ten behoeve van het meerjaren richtlijnenprogramma van het KIMO.