Financiering

Het maken van klinische praktijkrichtlijnen kost geld. Over de financiering van het KIMO zijn duidelijke afspraken gemaakt. Vanwege het publieke belang levert het ministerie van VWS een bijdrage.

De begroting van het KIMO omvat voor de periode 2017-2020 een bedrag van € 600.000 per jaar. Dit geld wordt voor een relatief klein deel besteed aan bestuurs- en bureaukosten, onder meer vanwege ons kleine team en de betaalbare huisvesting, en voor het grootste deel aan de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen.
De helft van deze € 600.000 komt voor rekening van de leden van KIMO: de ANT, FTWV en KNMT. Deze verenigingen stellen daarnaast hun kennis en ervaring ter beschikking.

Ministerie van VWS

De andere helft van de € 600.000 per jaar komt tot en met 2020 voor rekening van het ministerie van VWS. Deze opstartsubsidie is toegekend op basis van het meerjarenprogramma, dat is geaccordeerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Bij het verstrekken van de subsidie speelde mee dat het KIMO in de visie van het ministerie en het ZIN een breed gedragen, onafhankelijk instituut is met een herkenbaar belang voor de sector en de zorggebruikers.