Documenten

Als kennisinstituut archiveert het KIMO voor haar relevante documentatie. Over de EBRO-systematiek bijvoorbeeld, maar ook het rapport van de Gezondheidsraad dat de basis was van onze oprichting.

Wilt u meer weten over de achtergrond van de evidence-based richtlijnontwikkeling? Deze documenten kunnen daarbij behulpzaam zijn:

2012 Gezondheidsraad Rapport – Mondzorg voor morgen
2012 Richtlijn voor richtlijnen – Regieraad Kwaliteit van Zorg 2012
2012 Zorgstandaarden in Nederland
2013 AGREE II Users Manual and 23 item Instrument 2009 UPDATE 2013
2015 Toetsingskader kwaliteitsstandaarden ZIN

KIMO-documenten:

2014 Adviezen kwartiermakergroep 2014 KIMO Eindrapport
2014 Notitie instroom richtlijnproducten KIMO
2015 KIMO Plan van aanpak Zorginstituut

Artikelen NTVT

In het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT) zijn in 2015 over richtlijnontwikkeling enkele artikelen verschenen, waarin onder meer werd ingegaan op het maatschappelijk, professioneel en zorginhoudelijk perspectief, op het proces en de inhoud en op het draagvlak.

Nuttige links:

www.netherlands.cochrane.org          Dutch Cochrane Centre
www.agreetrust.org                             AGREE Enterprise
www.gradeworkinggroup.org             GRADE
www.g-i-n.net                                        Guidelines International Network (GIN)
www.nhg.org                                          Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
www.kennisinstituut.nl                         Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed          Database PubMed
www.oralhealth.cochrane.org             Cochrane Oral Health Group

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde – artikelen over EBRO:

Tekstboeken:

  • Everdingen JJE van, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA, Barneveld TA van, Weijden T van der. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Tweede druk. Bohn Stafleu van Loghem, Houten 2014. ISBN 978 90 368 0266 6
  • Grol R en Wensing M. Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Vierde herziene druk. Reed Business, Amsterdam 2011. ISBN 978 90 352 3333 1