Documenten

Als kennisinstituut archiveert het KIMO voor haar relevante documentatie. Over de EBRO-systematiek bijvoorbeeld, maar ook het rapport van de Gezondheidsraad dat de basis was van onze oprichting.

Wilt u meer weten over de achtergrond van de evidence-based richtlijnontwikkeling? Deze informatie kan daarbij behulpzaam zijn:

2012 Gezondheidsraad Rapport – Mondzorg voor morgen
2012 Richtlijn voor richtlijnen – Regieraad Kwaliteit van Zorg 2012
2012 Zorgstandaarden in Nederland
2013 AGREE II Users Manual and 23 item Instrument 2009 UPDATE 2013
2021 Toetsingskader 3.0 kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten
2022 AQUA-Leidraad Zorginstituut Nederland

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde – artikelen over EBRO:

Nuttige links:

www.netherlands.cochrane.org          Dutch Cochrane Centre
www.agreetrust.org                             AGREE Enterprise
www.gradeworkinggroup.org             GRADE
www.g-i-n.net                                        Guidelines International Network (GIN)
www.nhg.org                                          Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
www.kennisinstituut.nl                         Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed          Database PubMed
www.oralhealth.cochrane.org             Cochrane Oral Health Group
www.nictiz.nl                                          Nictiz digitale informatie-uitwisseling in de zorg
www.staatvandemondzorg.nl            Staat van de Mondzorg

Tekstboeken:

  • Everdingen JJE van, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA, Barneveld TA van, Weijden T van der. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Tweede druk. Bohn Stafleu van Loghem, Houten 2014. ISBN 978 90 368 0266 6
  • Grol R en Wensing M. Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Vierde herziene druk. Reed Business, Amsterdam 2011. ISBN 978 90 352 3333 1