De eerste richtlijnen

Voor 2018 en 2019 staan zes klinische praktijkrichtlijnen op het programma.. Waaraan is het meeste behoefte en waar boek je de grootste gezondheidswinst? Die vragen stonden bij de selectie centraal.

Voor de periode tot 2020 hebben we, in overleg met de betrokken beroepsorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en het Zorginstituut Nederland, twaalf te ontwikkelen klinische praktijkrichtlijnen geselecteerd. In 2017 zijn we met de volgende vier richtlijnen begonnen:

  • Peri-implantaire infecties
  • Implantaatgedragen protheses (modules bovenkaak en onderkaak)
  • Antistolling in de mondzorg
  • Mondzorg voor jeugdigen (diagnostiek en aanvullend onderzoek)
  • Wortelcariës bij kwetsbare ouderen

De keuze van deze richtlijnen vond plaats op advies van de Richtlijn Advies Commissie (RAC). Dit is gebaseerd op de behoeften die werden vastgesteld onder mondzorgprofessionals. Zij beoordeelden de betreffende kwesties als relevant, veel voorkomend en van belang voor de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid.

Nieuwe en instromende richtlijnen

De klinische praktijkrichtlijnen waarmee we in 2017 van start zijn gegaan, zijn deels nieuw en deels aanpassingen van bestaande richtlijnen. De richtlijn Antistolling in de mondzorg is nieuw. De richtlijnen Peri-implantaire infecties en Implantaatgedragen protheses zijn instromende richtlijnen. Dat betekent dat ze recent buiten KIMO zijn ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen en dat KIMO zorg draagt voor een optimalisering door toetsing aan de EBRO-criteria. De huidige richtlijn Mondzorg voor jeugdigen wordt aangepast en opgedeeld in een aantal nieuwe modules.

Ontwikkeling en afronding

De richtlijnen Peri-implantaire infecties en Implantaatgedragen prothesen (bovenkaak en onderkaak) zijn in het voorjaar van 2018 aangeboden aan het hiervoor verantwoordelijke Zorginstituut. Inmiddels zijn deze drie richtlijnen akkoord bevonden door het Zorginstituut; de reeds ingezette implementatie wordt nu verder uitgevoerd.