Commissies

Het KIMO verenigt experts uit de wetenschap en de praktijk in haar commissies. De commissieleden zijn de ambassadeurs voor het werken met klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorgpraktijk.

De volgende commissieleden zijn vanuit een voordracht van een beroepsvereniging of wetenschappelijke vereniging in de mondzorg benoemd.
Stand per mei 2024

Richtlijn Advies Commissie (RAC)

De Richtlijn Advies Commissie (RAC) vervult een adviserende rol bij het ontwikkelen van richtlijnen en richtlijnproducten. Een belangrijke rol vervult de RAC bij het opstarten van richtlijnen voor wat betreft advies over en goedkeuring van het werkdocument dat als basis dient voor een nieuw te ontwikkelen richtlijn. Een aantal RAC-leden neemt voor dat doel telkens zitting in de voorbereidingscommissie van een nieuw te ontwikkelen richtlijn. RAC-leden zijn op eigen titel lid zonder last of ruggespraak.

Lees meer

Richtlijn Autorisatie Raad (RAR)

De Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) beoordeelt of aan alle eisen voor het maken van een klinische praktijkrichtlijn is voldaan. De richtlijn wordt beoordeeld aan de hand van het AGREE (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation). Het internationaal gevalideerde AGREE-Instrument is een algemeen hulpmiddel voor richtlijnmakers en -gebruikers om de methodologische kwaliteit van klinische richtlijnen te beoordelen. AGREE definieert kwaliteit als ‘erop kunnen vertrouwen dat de bronnen van bias tijdens de ontwikkeling zoveel mogelijk zijn beperkt en dat aanbevelingen zowel intern als extern geldig zijn en dat deze in de praktijk haalbaar zijn’ (www.agreetrust.org). RAR-leden zijn op eigen titel lid zonder last of ruggespraak.

Lees meer