Bestuur en toezicht

KIMO heeft een bestuur en een raad van toezicht. De vertegenwoordigers van deze organen zijn ervaren professionals, geselecteerd op hun expertise.

Bestuur

Drs. Daniëlle Boonzaaijer, voorzitter a.i. en penningmeester

Na de opleiding Tandheelkunde aan het ACTA werkte Daniëlle Boonzaaijer een aantal jaar als algemeen practicus. In 2003 werd ze mede-eigenaar van een groepspraktijk in Almere. In 2010 rondde ze de postdoctorale opleiding endodontologie af, waarna ze de algemene praktijk ombouwde tot een verwijspraktijk. Sinds juli 2017 is zij Directeur tandheelkundige kwaliteit en veiligheid. Ze was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. Binnen het bestuur van het KIMO vervult zij de functie van penningmeester en tijdelijk die van voorzitter.

Dr. James Huddleston Slater, secretaris

Tijdens zijn werkzaamheden voor het UMCG heeft James Huddleston Slater veel onderzoekservaring opgedaan in verschillende disciplines van de tandheelkunde en MKA chirurgie. Hij heeft als epidemioloog een brede basis gelegd in de wetenschap, is opgeleid tot tandarts-gnatholoog en is eigenaar van een middelgrote tandartspraktijk in Groningen. Hij draagt actief bij aan het discours met publicaties en lezingen. James is zeer begaan met kwaliteit van zorg in de tandheelkunde. Per 31 juli 2019 is hij tot het bestuur van het KIMO  toegetreden. Hij vervult de functie van secretaris.

 

Raad van Toezicht

Het bestuur van KIMO wordt gecontroleerd en terzijde gestaan door een Raad van Toezicht. Dit orgaan ziet er op toe dat doelen van KIMO worden bereikt binnen de daarvoor gestelde kaders en volgt het beleid en beheer van het bestuur op de voet. Indien nodig geeft de Raad van Toezicht advies. Doelmatigheid, efficiency en integriteit zijn daarbij belangrijke begrippen.

De Raad van Toezicht bestaat per 1 februari 2022 uit: