Bestuur en toezicht

KIMO heeft een bestuur en een raad van toezicht. De vertegenwoordigers van deze organen zijn ervaren professionals, geselecteerd op hun expertise.

Bestuur

Drs. D.M. (Daniëlle) Boonzaaijer, voorzitter

Na de opleiding Tandheelkunde aan het ACTA werkte Daniëlle Boonzaaijer (1976) een aantal jaar als algemeen practicus. In 2003 werd ze mede-eigenaar van een groepspraktijk in Almere. In 2010 rondde ze de postdoctorale opleiding endodontologie af, waarna ze de algemene praktijk ombouwde tot een verwijspraktijk. Sinds juli 2017 is zij Directeur tandheelkundige kwaliteit en veiligheid. Ze was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. Daniëlle is sinds augustus 2016 KIMO-bestuurder.

Dr. J.J.R. (James) Huddleston Slater, secretaris

Tijdens zijn werkzaamheden voor het UMCG heeft James Huddleston Slater (1972) veel onderzoekservaring opgedaan in verschillende disciplines van de tandheelkunde en MKA chirurgie. Hij heeft als epidemioloog een brede basis gelegd in de wetenschap, is opgeleid tot tandarts-gnatholoog en is eigenaar van een middelgrote tandartspraktijk in Groningen. Hij draagt actief bij aan het discours met publicaties en lezingen. James is zeer begaan met kwaliteit van zorg in de tandheelkunde. In juli 2019 is hij tot het bestuur van het KIMO  toegetreden. 

F. (Fadi) Mosa MSc, penningmeester

Na het gymnasium rondde Fadi Mosa (1994) in 2022 de opleiding Tandheelkunde (UMCG) af. Als student was hij lid van de Opleidingscommissie Tandheelkunde, lid van de Decentrale Selectiecommissie Geneeskunde en Tandheelkunde, voorzitter van belangenorganisatie ProDent en lid van de Onderwijs- en Onderzoeksraad. Als bestuurslid van het KIMO is één van zijn speerpunten om de bekendheid van de KIMO-richtlijnen te vergroten onder de beroepsgroep en in het bijzonder de onderwijsinstellingen in het belang van goede evidence-based mondzorg. Fadi is als tandarts werkzaam bij verschillende prakijken in de regio Rotterdam. Per augustus 2022 is hij lid van het KIMO-bestuur.

Raad van Toezicht

Het bestuur van KIMO wordt gecontroleerd en terzijde gestaan door een Raad van Toezicht. Dit orgaan ziet er op toe dat doelen van KIMO worden bereikt binnen de daarvoor gestelde kaders en volgt het beleid en beheer van het bestuur op de voet. Indien nodig geeft de Raad van Toezicht advies. Doelmatigheid, efficiency en integriteit zijn daarbij belangrijke begrippen.

drs. P.J. (Ellen) van Bruggen- van der Linden, voorzitter

drs. E.A.M. (Eric) Alkemade, lid

Prof. dr. N.H.J. (Nico) Creugers, lid

drs. M. (Martin) Heij, lid

J.A. (Anke) Kortier MSc, lid

drs. R.E.J. (Reinout) Reijnen, lid

drs. D.J. (Dirk Jan) Wismeier, lid