Bestuur en toezicht

KIMO heeft een bestuur, een raad van toezicht en een algemene ledenvergadering. De vertegenwoordigers van deze organen zijn ervaren professionals, geselecteerd op hun expertise.

Bestuur

Dr. Joris Muris, voorzitter

Joris Muris is praktiserend tandarts en werkzaam bij het ACTA als chef de clinique van de sectie Integrale Tandheelkunde en universitair docent bij Tandheelkundige Materiaalwetenschappen. In 2015 voltooide hij zijn promotieonderzoek over palladiumallergie. Van 2012 tot 2017 was hij voorzitter van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI). Gestart in de functie van secretaris van het bestuur, is hij sinds 5 april 2018 voorzitter van het bestuur van het KIMO.

Drs. Daniëlle Boonzaaijer, penningmeester

Na de opleiding Tandheelkunde aan het ACTA werkte Daniëlle Boonzaaijer een aantal jaar als algemeen practicus. In 2003 werd ze mede-eigenaar van een groepspraktijk in Almere. In 2010 rondde ze de postdoctorale opleiding endodontologie af, waarna ze de algemene praktijk ombouwde tot een verwijspraktijk. Sinds juli 2017 is zij Directeur tandheelkundige kwaliteit en veiligheid. Ze was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie.

 

Raad van Toezicht

Het bestuur van KIMO wordt gecontroleerd en terzijde gestaan door een Raad van Toezicht. Dit orgaan ziet er op toe dat doelen van KIMO worden bereikt binnen de daarvoor gestelde kaders en volgt het beleid en beheer van het bestuur op de voet. Indien nodig geeft de Raad van Toezicht advies. Doelmatigheid, efficiency en integriteit zijn daarbij belangrijke begrippen.

De Raad van Toezicht bestaat sinds 30 januari 2018 uit:

  • Dr. Ir. Jan van den Berg, general manager (voorzitter)
  • Dr. Hubert Oostenbroek, orthopedisch chirurg (lid)
  • Prof. dr. Alphons Plasschaert, emeritus hoogleraar tandheelkunde (lid)

Algemene Ledenvergadering

De leden van KIMO zijn de initiatiefnemers en oprichtende partijen: de beroepsverenigingen ANT en KNMT en de koepel van wetenschappelijke verenigingen FTWV. Vertegenwoordigers van deze verenigingen nemen deel aan de algemene ledenvergadering. Volgens de statuten komt deze ALV ten minste eenmaal per jaar bijeen.