ROC Antistolling

Op 18 maart a.s. is er weer een vergadering van de richtlijnontwikkelcommissie (ROC) dento-alveolaire chirurgie en algemene mondzorg bij patiënten met antistolling.

De heer Prof. dr. Fred Rozema is voorzitter van deze richtlijnontwikkelcommissie. De leden zijn gemandateerd door beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en organisaties in de mondzorg. De inbreng vanuit patiënten is geregeld door mandatering vanuit Harteraad, een organisatie voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Het KIMO bestuur heeft deze leden voor de duur van de richtlijnontwikkeltraject benoemd.