ROC Mondzorg voor Jeugdigen 1

De richtlijnontwikkelcommissie (ROC) Mondzorg voor Jeugdigen, diagnostiek en aanvullend onderzoek, vergadert weer op 3 december a.s. De heer Prof. dr. C. van Loveren is voorzitter van deze richtlijnontwikkelcommissie. De leden zi...
Lees verder

Raad van Toezicht vergadert op 10 december a.s.

De Raad van Toezicht van KIMO komt op 10 december a.s. weer bijeen. Sinds 30 januari 2018 bestaat de Raad van Toezicht uit: Dr. Ir. Jan van den Berg, general manager (voorzitter) Dr. Hubert Oostenbroek, orthopedisch chi...
Lees verder

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 12 december a.s. is de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. De leden zijn de initiatiefnemers en oprichtende partijen: de beroepsverenigingen ANT en KNMT en de koepel van wetenschappelijke vereniging...
Lees verder